Výsledky vyhľadávania

 1. MAZUREK, Jiří. The Evaluation of recession magnitudes in EU countries during the great recession 2008 - 2010. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 3, s. 231-244.
  článok

  článok

 2. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Význam analýzy hospodárskych cyklov pre manažérov. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, s. 1-7 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok

 3. GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf. Symmetric recessions and asymmetric recoveries. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 277-283 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. DZIUROVÁ, Valéria. Globálna finančná kríza v retrospektíve. In Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax. Vedecký workshop. Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého workshopu k projektu VEGA č. 1/0477/13 pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave : 9. január 2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4023-0, s. 75-80 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok

 5. ZELENÝ, Milan. Toto nie je kríza, toto je supertransformácia : stratégia nového sveta: pochopiť - adaptovať sa - využiť príležitosti. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2014. ISSN 1337-9798, 2014, roč. 6, č. Leto, s. 6-7. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190340/GW007-008_lowres.pdf>
  článok

  článok

 6. ŽÁK, Milan. Krize, ekonomická svoboda a morálka. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Mezinárodní vědecká konference. Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : recenzovaný sborník příspěvků XII. mezinárodní vědecké konference : 16. - 18. září 2014 Ostravice. - [Karviná] : [Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě], [2014]. ISBN 978-80-7510-045-0, s. 1047-1057 CD ROM.
  článok

  článok

 7. GREGOR, Milan. Cyklický vývoj kapitalistickej ekonomiky a predvídanie budúceho vývoja. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 90-95.
  článok

  článok

 8. LISÝ, Ján - NOVÁK, Marcel - SKALÁK, Pavol. The Topicality of monetary theory of the business cycle at present. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 september 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-27-8, s. 709-715. VEGA 1/0761/12.
  článok

  článok

 9. RUBLÍKOVÁ, Eva. How detrending series could influence the length of cycle. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 3, s. 263-271. VEGA 2/0160/13, VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok

 10. TOKÁROVÁ, Mária. Základné všeobecné východiská, príčiny a problémy fenoménu kríza. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, marec 2013, roč. 1, č. 1, s. 37-45 online. VEGA č. 1/01/103/12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167840/1_vydanie_marec_2013.pdf>
  článok

  článok