Výsledky vyhľadávania

 1. MATULKOVÁ, Mariana. Služby zamestnanosti po novele zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 9, s. 277-296.
  článok

  článok


 2. MAŇKOVÁ, Jana. Práca v zahraničí - Island. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 115-131.
  článok

  článok


 3. MATOCHOVÁ, Oľga. Práca v zahraničí - Luxembursko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 132-143.
  článok

  článok


 4. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Migration of qualified workers in the context of creating knowledge-based economies. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 5, pp. 2175-2182 online.
  článok

  článok


 5. KAHANEC, Martin - PYTLÍKOVÁ, Mariola. The Economic impact of east - west migration on the European Union. In Empirica : journal of European economics [elektronický zdroj]. - Dordrecht : Springer, 2017. ISSN 0340-8744, 2017, vol. 44, no. 3, pp. 407-434 online.
  článok

  článok


 6. MARTINCOVÁ, Marta. Ľudský kapitál a ekonomický rast – teoretické a praktické implikácie. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 7. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Emigrácia kvalifikovanej pracovnej sily a jej kontroverzný dopad na krajinu pôvodu migranta. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 8. SIMIONESCU, Mihaela et al. The Effects of European economic integration and the impact of Brexit on the UK immigrants from the CEE countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 29-47.
  článok

  článok


 9. DOBŠOVIČ, Dušan. Schengenský priestor - zdravotné a sociálne poistenie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 10, s. 23-24.
  článok

  článok


 10. PŘÍVARA, Andrej. Education in a multicultural society: cross-country analysis on neighboring migration policy (the case of Finland and Russia). In The Euraseans : journal on global socio-economic dynamics [elektronický zdroj]. - Nakhonpathom : International College Suan Sunandha Rajabhat University, 2017. ISSN 2539-5646, 2017, no. 3, pp. 47-55 online.
  článok

  článok