Výsledky vyhľadávania

 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 1, s. 15-44.
  článok

  článok


 2. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Zhrnutie o živnosti. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 1, s. 45-66.
  článok

  článok


 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie odvodov u konateľov, spoločníkov, členov štatutárnych orgánov a iných orgánov poberajúcich odmenu za výkon funkcie. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, 2017. ISSN 1336-5207, 11. apríl 2017, roč. 14, č. 7, s. 2-4.
  článok

  článok


 4. PAKŠIOVÁ, Renáta. Výpočet a účtovanie sociálneho poistenia a preddavkov na zdravotné poistenie SZČO. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 2, s. 53-59.
  článok

  článok


 5. Zákony III/2017 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : sociálne zákony : sociálne poistenie : zákonník práce : zdravotné poistenie : zákon o sociálnych službách : zákon o minimálnej mzde : zákon o inšpekcii práce. Žilina : Poradca, 2017. 760 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. PAKŠIOVÁ, Renáta. Verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie v roku 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 3, s. 2-11. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. Výpočet a účtovanie sociálneho poistenia a preddavkov na zdravotné poistenie zamestnancov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 4, s. 27-38.
  článok

  článok


 8. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SLANINKA, František. Stochastické modely v zdravotníctve. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 1, s. 79-99.
  článok

  článok


 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. Výpočet a účtovanie sociálneho poistenia a preddavkov na zdravotné poistenie zamestnancov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 3, s. 47-52.
  článok

  článok


 10. PAKŠIOVÁ, Renáta. Preddavky na zdravotné poistenie SZČO od januára 2017. In Spravodaj pre živnostníkov. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s.r.o, 2016, 2017, č. 1, s. 3-5.
  článok

  článok