Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 557  
Vaša otázka: Heslá = "politika bezpečnostná"
 1. GIBA, Marián - PAŽITNÝ, František. Vznik a zánik Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2024. ISSN 0032-6984, 2024, roč. 107, č. 1, s. 24-40.
  článok

  článok

 2. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizík, krízovým manažmentom a krízovým plánovaním. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Žilina : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 2x ročne. ISSN 1336-0019. Dostupné na : https://www.fbi.uniza.sk/stranka/casopis-krizovy-manazment
  Krízový manažment

  časopis

 3. JURČÁK, Vojtech - IVANČÍK, Radoslav. Bezpečnostná a obranná politika Európskej únie : vysokoškolská učebnica. 1. vydanie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2023. 289 s. ISBN 978-80-8040-652-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. JANČÍKOVÁ, Eva. Európska únia a Slovenská republika v boji proti hybridným hrozbám. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2023. ISSN 1338-6859, 2023, roč. 12, č. 2, s. 45-54. ITMS2014+:314011CDW7.
  článok

  článok

 5. IVANČÍK, Radoslav. Posilnenie európskej bezpečnosti a obrany: skutočne náročná úloha pre Európsku úniu. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 3, s. 183-205.
  článok

  článok

 6. BELÁŇOVÁ, Benita - HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Využívanie sociálnych sietí v podnikoch v kontexte GDPR. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 61-70 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 7. ŠKVRNDA, František. Silnejúce protičínske ťaženie USA prináša nové globálne napätie. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 3.10.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/102650>
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František. Silnejúce protičínske ťaženie USA prináša nové globálne napätie. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 30.9.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/102615>
  článok

  článok

 9. WOUTERS, Jan - HOFFMEISTER, Frank - DE BAERE, Geert. The Law of EU External Relations : Cases, Materials and Commentary on the EU as an International Legal Actor. 3rd Edition. New York : Oxford University Press, 2021. 559 s. ISBN 978-0-19-886949-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. GRANČAYOVÁ, Michaela. Plagues of Egypt – the COVID-19 Crisis and the Role of Securitization Dilemmas in the Authoritarian Regime Survival Strategies in Egypt and Turkey. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2021. ISSN 0323-1844, 2021, roč. 56, č. 1, s. 69-97.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.