Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Urban Policy Reviews: Viet Nam. Paris : OECD, 2018. 190 s. OECD Urban Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-urban-policy-reviews-viet-nam_9789264286191-en> ISBN 978-92-64-28609-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. NOVÁKOVÁ, Michaela. Social and Rental Housing as One of the Conditions of Internal Migration for Work - on the Example of the Slovak Republic. In Economic and Social Development : Legal Challenges of Modern World. International Scientific Conference. Economic and Social Development : Book of Proceedings : 31th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Legal Challenges of Modern World : Split, [Croatia], 7-8 June 2018 [elektronický zdroj]. - Varazdin ; Split : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Faculty of Law, University of Split : University of Split, 2018. ISSN 1849-7535, pp. 296-301 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 3. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika v Slovenskej republike v kontexte socio-ekonomických vplyvov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 99-105. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 4. PAJERSKÁ, Erika. Reality of housing policy in Slovakia – the issue of rental housing. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 31-39 online.
  článok

  článok


 5. VIDOVÁ, Jarmila. Dostupnosť primeraného bývania v Slovenskej republike. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-14 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 6. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Costa Rica. Paris : OECD, 2017. 200 s. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-costa-rica_9789264282773-en> ISBN 978-92-64-27989-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. ŠKOBLA, Daniel - ONDRUŠOVÁ, Darina - CSOMOR, Gábor. Potenciál prístupu „housing first“ cez prizmu inštitucionálnych podmienok v rámci riešenia bezdomovectva na Slovensku a v zahraničí. In Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 1338-3590, 2017, vol. 9, no. 1-2, s. 53-97.
  článok

  článok


 8. Spatial Planning and Policy in Israel : the Cases of Netanya and Umm al-Fahm. Paris : OECD, 2017. 145 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/spatial-planning-and-policy-in-israel_9789264277366-en> ISBN 978-92-64-27735-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. OECD Urban Policy Reviews: Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 229 s. OECD Urban Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-urban-policy-reviews-kazakhstan_9789264268852-en> ISBN 978-92-64-26884-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová výstavba v Slovenskej republike v kontexte zmien bytovej politiky. In Grant Journal : vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 1805-0638, 2017, roč. 6, č. 2, s. 74-78 online. VEGA 1/0002/16 ( Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily).
  článok

  článok