Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Reviews of Pension Systems: Latvia. Paris : OECD, 2018. 164 s. OECD Reviews of Pension Systems. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-pension-systems-latvia_9789264289390-en> ISBN 978-92-64-28937-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. TRNOVSKÝ, Karol - TOMA, Ján. Dôchodková reforma v Taliansku. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 372-376 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 3. Pensions at a Glance 2017 : OECD and G20 Indicators. Paris : OECD, 2017. 163 s. OECD Pensions at a Glance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en> ISBN 978-92-64-28749-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. DLUHOŠ, Martin. Potential and benefits of risk diversification from index funds in the second pension pillar. In Pension - ageing - public finances: future challenges and opportunities. scientific conference. Pension - ageing - public finances: future challenges and opportunities : scientific conference : 12. - 13. september 2017, Bratislava, Slovakia [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [The Institute of economic research of the Slovak academy of sciences], 2017, p. [1] [1 NS] online. I-17-101-00.
  článok

  článok


 5. SIKA, Peter. The Position of retirement pension savings in the pension system of the Slovak republic. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 309-316 online. VEGA 1/0002/16 50 %, VEGA 1/0001/16 50 %.
  článok

  článok


 6. SCHURMANN, Helena. Význam, aktuálny stav a legislatívna podpora v oblasti podnikania seniorov v Európskej únii. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 48-56.
  článok

  článok


 7. OECD reviews of pension systems: Mexico. Paris : OECD, 2016. 164 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-reviews-of-pension-systems-mexico_9789264245938-en> ISBN 978-92-64-24592-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. OECD pensions outlook 2016. Paris : OECD, 2016. 181 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2016_pens_outlook-2016-en> ISBN 978-92-64-26519-6. ISSN 2313-7630. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2016. 267 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-571-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. Pensions at a glance 2015 : OECD and G20 indicators. Paris : OECD, 2015. 374 s. OECD pensions at a glance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en> ISBN 978-92-64-24063-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]