Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 109  
Vaša otázka: Heslá = "politika dôchodková"
 1. SLEZÁKOVÁ, Andrea - VIŠŇOVSKÝ, Martin. De Lege Ferenda Considerations on Potential Institutes Increasing Participation in Supplementary Pension Savings. In Law in Business of Selected Member States of the European Union. International Scientific Conference. Horizons of Law in Business and Finance : Conference Proceedings. - Bucharest : ADJURIS – International Academic Publisher, 2023. ISBN 978-606-95862-2-8, pp. 200-216.
  článok

  článok

 2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Dôchodkové sporenie – účasť, príspevky, dávky. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 1, s. 37-62.
  článok

  článok

 3. SIMONKA, Zsolt - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SLANINKA, František. Využitie jazyka C# v dôchodkovom poistení. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 76-81 online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 4. POKORNÝ, Jan. Evaluation of Pension Sustainability and Its Application. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecký a odborný online časopis zameraný na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. - Mamer : ISEIA - Medzinárodná slovenská vzdelávacia inštitúcia a asociácia, 2020. ISSN 1336-9105, 2020, roč. 15, č. 2, s. 14-26.
  článok

  článok

 5. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka - VRABCOVÁ, Jana. Střední délka života a střední délka života ve zdraví v okamžiku dosažení důchodového věku na Slovensku a v Česku v období 2005-2030. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2020. ISSN 1336-7420, 2020, roč. 16, č. 1, s. 1-13.
  článok

  článok

 6. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zmeny v pracovno-právnej oblasti v roku 2020. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 90-94 online.
  článok

  článok

 7. KRÁLIK, Ivan. Automatické vyrovnávacie mechanizmy v dôchodkových systémoch : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Ján Šebo. Banská Bystrica, 2019. 42 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 8. Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Recenzenti (Reviewers): Jana Štofková, Erika Ľapinová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 157 s. ISBN 978-80-225-4669-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ŠEBO, Ján - KRÁLIK, Ivan - DANKOVÁ, Daniela. Fiškálne dopady reverznej dôchodkovej politiky a stropovania dôchodkového veku - prípad Slovenska. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 3, s. 39-53.
  článok

  článok

 10. OECD Reviews of Pension Systems: Peru. Paris : OECD, 2019. 173 s. OECD Reviews of Pension Systems. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-reviews-of-pension-systems-peru_e80b4071-en> ISBN 978-92-64-44783-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.