Výsledky vyhľadávania

 1. VOVK, Marta - DZIURA, Boris - BRAGA, Denys. Environmental Innovations: Opportunities for the Economies. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 82-93 online.
  článok

  článok


 2. Environment and Development Economics : Published in Association with the Beijer Institute of Ecological Economics, Royal Swedish Academy of Sciences. New York : Cambridge University Press. 6x ročne. ISSN 1335-770X
  časopis

  časopis


 3. TOMETY, Yaovi Djivénou et al. The Complexy of Environmental Migration: Case of the Returned Burkinabe Fulani Breeders from Bouna Department in Ivory Coast to Noumbiel Province in Burkina Faso. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 22-38 online. VEGA 692413. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/medzinarodne-vztahy/archiv/2018/1/MV2018-1.pdf>
  článok

  článok


 4. KUNYCHKA, Mykhaylo - ORLANDO, Leonardo - RANETA, Leonid. Water intensive economy and environmental issues in the post-soviet transition country. - Registrovaný: Scopus. In International journal of ecology & development. - Rookee, India : CESER, 2017. ISSN 0972-9984, 2017, vol. 32, no. 2, pp. 81-94. VEGA 692413.
  článok

  článok


 5. PITUKHINA, Maria - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. Environmental aspects of circular migration study impact on “back up zones” development in the Russian Arctic macroregion. - Registrovaný: Scopus. In International journal of ecology & development. - Rookee, India : CESER, 2017. ISSN 0972-9984, 2017, vol. 32, no. 3, pp. 45-52.
  článok

  článok


 6. BOSÁK, Martin. Poplatok za komunálne odpady na Západnom Slovensku - v Trenčianskom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2017. ISSN 1335-7808, 2017, roč. 17, č. 3, s. 24-28.
  článok

  článok


 7. BOSÁK, Martin. Poplatok za komunálne odpady na Západnom Slovensku - v Nitrianskom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2017. ISSN 1335-7808, 2017, roč. 17, č. 4, s. 24-28.
  článok

  článok


 8. BOSÁK, Martin. Poplatok za komunálne odpady na Západnom Slovensku - v Trnavskom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2017. ISSN 1335-7808, 2017, roč. 17, č. 6, s. 24-29.
  článok

  článok


 9. STRHAN, Rastislav. Efekt odrazu a jeho dôsledky na marketingové rozhodovanie. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 74-88. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 10. KARKALÍKOVÁ, Marta. Dôvody zavádzania systémov manažérsva environmentu v organizáciách. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 32-43. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok