Výsledky vyhľadávania

 1. 1.BIATEC

  BIATEC : odborný bankový časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Národná banka Slovenska. 6x ročne. ISSN 1335-0900. Dostupné na : http://www.nbs.sk/sk/publikacie/biatec-odborny-bankovy-casopis
  časopis

  časopis


 2. MERTL, Jan. Veřejný dluh v ekonomice a hospodářske politice. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 24-26.
  článok

  článok


 3. FRAIT, Jan - TOMŠÍK, Vladimír. Stabilita bankovního sektoru a makroobezřetnostní politika ČNB v roce 2017. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 20-23.
  článok

  článok


 4. NAGY, Ladislav. [Rendszerváltás és pénzügypolitika. Tények és tévhitek a neoliberális piacgazdasági átmenetről és a 2010 óta alkalmazott nem konvencionális eszközökről]. In Fórum Társadalomtudományi szemle. - Somorja : Fórum Kissebségkutató Intézet, 2017. ISSN 1335-4361, 2017, évf. 19, sz. 3, o. 173-175. Recenzia na: Rendszerváltás és pénzügypolitika. Tények és tévhitek a neoliberális piacgazdasági átmenetről és a 2010 óta alkalmazott nem konvencionális eszközökről / Csaba Lentner. - Budapest : Akadémia Kiadó, 2016.
  článok

  článok


 5. NAGY, Ladislav. [Zmena politického režimu a finančná politika]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 100-101 online. Recenzia na: Zmena politického režimu a finančná politika / Lentner, Csaba. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2016. ISBN 978-963-05-9804-0.
  článok

  článok


 6. The Review of financial studies. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. New York : Society for Financial Studies. 12x ročne. ISSN 0893-9454. Dostupné na : http://rfs.oupjournals.org
  časopis

  časopis


 7. BRZOZOWSKA, Anna - KALINICHENKO, Antonina. Transformation of the agricultural financial system in the age of globalisation. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 12, pp. 548-558.
  článok

  článok


 8. DVORNICKÝ, Igor. Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 2, s. 1-14.
  článok

  článok


 9. Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: SCOPUS, Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd. 6x ročne. ISSN 0015-1920. Dostupné na : http://journal.fsv.cuni.cz/
  časopis

  časopis


 10. CAMPBELL, Philip. A quick start guide to financial forecasting : discover the secret to driving growth, profitability, and cash flow higher. Ashland : Grow and Succeed Publishing, 2017. 216 s. ISBN 978-1-932743-05-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]