Výsledky vyhľadávania

 1. KARPENKO, Lidiia. Základy investičného plánovania v územnom rozvoji: stratégia indexovania dlhopisov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 2, s. 115-133.
  článok

  článok

 2. Croatia 2019. Paris : OECD, 2019. 228 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-croatia-2019_2bf079ba-en> ISBN 978-92-64-80591-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden. Paris : OECD, 2018. 186 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-sweden_9789264085268-en> ISBN 978-92-64-08520-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Korea. Paris : OECD, 2018. 180 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-korea_9789264307773-en> ISBN 978-92-64-30776-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Competitiveness in South East Europe : A Policy Outlook 2018. Paris : OECD, 2018. 701 s. Competitiveness and Private Sector Development. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/competitiveness-in-south-east-europe_9789264298576-en> ISBN 978-92-64-29858-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Estonia. Paris : OECD, 2018. 251 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-estonia_9789264288744-en> ISBN 978-92-64-28871-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. PROCHÁZKOVÁ TAUŠL, Petra - JELÍNKOVÁ, Eva. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 255 s. Expert. ISBN 978-80-271-0689-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 8. Cambodia 2018. Paris : OECD, 2018. 246 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-cambodia_9789264309074-en> ISBN 978-92-64-30906-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Viet Nam 2018. Paris : OECD, 2018. 409 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-viet-nam-2017_9789264282957-en> ISBN 978-92-64-28251-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Small, Medium, Strong : Trends in SME Performance and Business Condition. Paris : OECD, 2017. 118 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/small-medium-strong-trends-in-sme-performance-and-business-conditions_9789264275683-en> ISBN 978-92-64-27567-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]