Výsledky vyhľadávania

 1. International reports. Berlin : Konrad-Adenauer-Stiftung. 4x ročne. ISSN 0177-7521. Dostupné na : http://www.kas.de/internationalreports
  časopis

  časopis

 2. HANSEN, Lars Peter. Central Banking Challenges Posed by Uncertain Climate Change and Natural Disasters. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 125, no. January, s. 1-15.
  článok

  článok

 3. PREIS, Jiří - KOHOUT, Michal. Americko-mexická hranice: bariéra proti zločinu nebo zóna humanitární krize? In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 4, s. 8-11.
  článok

  článok

 4. SOLIK, Martin. Rusko a jeho pozícia globálneho neliberálneho lídra: Ruské politické hodnoty versus dnešné hodnoty západnej civilizácie. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 275 s. ISBN 978-80-557-1949-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. ŠKVRNDA, František. Kritické poznámky k aktuálnym teoretickým interpretáciám hybridnej vojny. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 52-64 online.
  článok

  článok

 6. New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. London : Sage Publishing. 4x ročne. ISSN 2336-825X. Dostupné na : https://journals.sagepub.com/home/nps
  časopis

  časopis

 7. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Dostupné na : http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  časopis

 8. Mirovaja ekonomika i meždunarodnyje otnošenija. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Moskva : Russian Academy of Sciences. 12x ročne. ISSN 0131-2227. Dostupné na : https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
  časopis

  časopis

 9. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazykový pluralizmus a jazyková politika. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 112-118 online.
  článok

  článok

 10. Mezinárodní vztahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Institute of International Relations. 4x ročne. ISSN 0323-1844. Dostupné na : https://mv.iir.cz/issue/archive
  časopis

  časopis