Výsledky vyhľadávania

 1. MARYGANOVA, Jelena Aleksandrovna - ŠAPIRO, Sergej Aleksandrovič. Makroekonomika : ekspress-kurs : [učebnoje posobije]. Moskva : KNORUS, 295 s. grafy, slovník, tab. Bakalavrijat. ISBN 978-5-406-04023-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. VERNER, Robert. Aktuálne postavenie dlhopisov ako zdroja externého kapitálu : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonómia a manažment podniku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 47 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4727-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. Editor: Jana Kotlebová ; reviewers: Eduard Baumöhl, Zuzana Brokešová ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 259 s. [20,74 AH]. VEGA 1/0613/18, VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0693/17, VEGA 0257/18, KEGA 030EU-4/2017, APVV-15-0666. ISBN 978-80-225-4609-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. Contemporary Issues in Economy. International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy : Abstract Book from 10th International Conference on Applied Economics, 27-28 June 2019, (Toruń, Poland). 1st Edition. Toruń : Institute of Economic Research, 2019. online 293 s. ISBN 978-83-65605-10-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. World Economic Outlook : Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers. OCT 2019. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2019. 188 s. Dostupné na : <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019> ISBN 978-1-51350-821-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MORVAY, Karol et al. Economic Development of Slovakia in 2018 and Outlook up to 2020 : Focused on: Interrupted Convergence. Reviewed by: Eva Pongrácz, Milan Žák. 1. Issue. Bratislava : Institute of Economic Research SAS, 2019. online 117 s. VEGA 2/0097/19. ISBN 978-80-7144-304-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. BÉNASSY-QUÉRÉ, Agnès et al. Economic Policy : Theory and Practice. 2nd Edition. New York : Oxford University Press, 2019. 680 s. ISBN 978-0-19-091210-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. OECD Economic Surveys: Japan 2019 : April 2019. Volume 2019/9. Paris : OECD, 2019. 162 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-japan-2019_fd63f374-en> ISBN 978-92-64-61061-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 12th Edition. Harlow : PEARSON, 2019. 738 s. The Pearson Series in Economics. ISBN 978-1-292-26885-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. SCHILLER, Bradley R. - GEBHARDT, Karen. The Macroeconomy Today. 15th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2019. 468 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-09851-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 2]