Výsledky vyhľadávania

 1. CHADT, Karel - MERHAUT, Marek. Age management jako nedílna součást odpovědné personální politiky firemní kultury. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 4, s. 18-23.
  článok

  článok


 2. KERBČÁROVÁ, Daniela - SOKOLOVÁ, Simona. Systém a štruktúra systému odmeňovania zamestnancov v podniku. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 20-25 online.
  článok

  článok


 3. ŠUKALOVÁ, Viera. Získavanie zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 102-105.
  článok

  článok


 4. BURGER, Ivan. HR-úsek a tvorenie hodnoty - čím začať? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2016. ISSN 1335-1729, 1/2016, roč. 21, zoš. 80, s. 28-29.
  článok

  článok


 5. PFUNDTNEROVÁ, Martina - KOTLÁROVÁ, Barbara. Tipy: Získajte do firmy tých najkvalitnejších zamestnancov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 8, s. 24-26.
  článok

  článok


 6. Firmy hledají IT odborníky u konkurence. Nabídnout jen vyšší plat ale nestačí. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 11, s. 9.
  článok

  článok


 7. GÁLIK, Rudolf. Fluktuácia: negatívny jav pre podniky i zamestnancov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 11, s. 20-22.
  článok

  článok


 8. BUGÁROVÁ, Milena. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v organizácii. In Scientia Iuveta 2016. medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2016 : zborník z medzinárodnej doktorandskej konferencie: 21. apríl 2016, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 39-48.
  článok

  článok


 9. MOORE, Ken. HR na križovatke. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 1/2015, roč. 20, zoš. 76, s. 18-19.
  článok

  článok


 10. SZARKOVÁ, Miroslava. Kľúčové manažérske kompetencie v personálnom marketingu. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 3, s. 339-349.
  článok

  článok