Výsledky vyhľadávania

 1. LÁBAJ, Martin - STRACOVÁ, Erika - ŠVARDOVÁ, Viktória. Deindustrialization: New Measures and Policy Implications. In Input-Output-Workshop 2018. Workshop. Input-Output-Workshop 2018 : Tagungsband zum 10. Input-Output-Workshop, 15. März 2018 , (Bremen, Deutschland). - Osnabrück : Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung, 2019. ISSN 1867-7290, pp. 23-31. APVV-15-0765, I-18-103-00.
  článok

  článok

 2. KRPEC, Oldřich - HODULÁK, Vladan. Industrial Policy in Relation to Automobile Production after the Founding of Czechoslovakia: A Case of Support for an Emerging Sector. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 81-104.
  článok

  článok

 3. NETÍKOVÁ, Květa. Problematika brownfields z pohledu jejich bezpečnostných rizik pro územní rozvoj v ORP Slaný. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 3, s. 1-10.
  článok

  článok

 4. JIRÁNKOVÁ, Martina. Průmyslová politika zemí BRICS jako nástroj státního kapitalismu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok

 5. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. STRACOVÁ, Erika. Význam spracovateľského priemyslu a nová priemyselná politika pre Slovensko. In Scientia Iuventa 2017. medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2017 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, 20. apríl 2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. ISBN 978-80-557-1260-4, s. 444-454 CD-ROM. I-17-104-00.
  článok

  článok

 7. TIROLE, Jean. Economics for the Common Good. Princeton : Princeton University Press, 2017. 563 s. ISBN 978-0-691-17516-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ŠNIRCOVÁ, Jana. Tvoria slovenské priemyselné podniky vo svojom podnikaní novú hodnotu? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 1, s. 4-13.
  článok

  článok

 9. Multi-dimensional Review of Kazakhstan. Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations. Paris : OECD, 2017. 187 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-kazakhstan_9789264269200-en> ISBN 978-92-64-26919-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KALIŠ, Richard. Industry and industrial policy – the phoenix of economies. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 193-200 online. No. I17-104-00.
  článok

  článok