Výsledky vyhľadávania

 1. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-7523
  časopis

  časopis

 2. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, 2017-, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Index Copernicus. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. PETRAKOS, George - SOTIRIOU, Alexandra. Grexit and Brexit: Incidents, Accidents and Wake-Up Calls on the Bumpy Road of European (Dis)integration. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 1, pp. 20-25.
  článok

  článok

 4. Journal of Management and Business : Research and Practice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity. 2x ročne. ISSN 1338-0494. Dostupné na : http://www.journalmb.eu/archive.html
  časopis

  časopis

 5. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <https://www.studiaturistica.cz/> ISSN 1804-252X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Regitrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 4x ročne. ISSN 2336-825X. Dostupné na : https://perspectives.iir.cz/category/archive/
  časopis

  časopis

 8. HAVIERNIKOVÁ, Katarína - ŠTEFÁNIKOVÁ, Silvia - PETRIKOVÁ, Mária. Youth Work in Regional Context. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 1, s. 29-39.
  článok

  článok

 9. Joint Research Centre: Annual Report 2019 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 85 s. ISBN 978-92-76-14137-2. ISSN 0376-5482. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. REHÁK, Štefan. Regional Dimensions of Human Capital and Economic Growth: A Review of Empirical Research. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok