Výsledky vyhľadávania

 1. MAJTÁNOVÁ, Anna et al. Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie. Recenzenti: Veronika Piovarčiová, Ľudovít Pinda. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 217 s. [14,72 AH]. VEGA 1/0242/16. ISBN 978-80-7598-253-7.

 2. DUBCOVÁ, Gabriela - KISSOVÁ, Jana. Kľúčové determinanty ochrany spotrebiteľov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 523-532 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok


 3. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Kľúčové determinanty ochrany spotrebiteľov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 523-531 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok


 4. DZUROVÁ, Mária. 2017 Projekt VEGA Spotrebiteľ. In Marketingové noviny : portál [elektronický zdroj]. - Praha, 2017, 2.8.2017, s. [1-4] online.
  článok

  článok


 5. KORČOKOVÁ, Marína. Gramotnosť spotrebiteľa. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 157-174.
  článok

  článok


 6. KISSOVÁ, Jana - DEÁKOVÁ, Stanislava. Ochrana spotrebiteľov v rámci spotrebiteľskej politiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 295-306 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. LIESKOVSKÁ, Vanda. Recenzný posudok na príspevky do zborníka s názvom "Gramotný spotrebiteľ", ktorý je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0178/14 "Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov". In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 196-198 online.
  článok

  článok


 8. LACKOVÁ, Alica. Problémy súvisiace so sortimentom potravín určených pre celiatikov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 189-2011. VEGA 1/0851/15.
  článok

  článok


 9. ROGOVSKÁ, Vanda. Trendy v potravinárskom priemysle. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 202-210. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 10. HUDEC, Martin. Význam a dôležitosť spoločnej európskej spotrebiteľskej politiky v snahe presadiť a zvýšiť ochranu a spotrebiteľské povedomie. In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 41-61 online. VEGA 1/078/14.
  článok

  článok