Výsledky vyhľadávania

 1. KUCHARČÍK, Rudolf. O zahraničnej politike Charla de Gaulla. Recenzenti: Rastislav Kazanský, Ľudmila Lipková, Stanislav Mráz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 132 s. [7,53 AH]. ISBN 978-80-225-4702-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ŠKVRNDA, František. Protimacronovské rebélie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, január 2019, roč. 18, č. 1, s. 38-41.
  článok

  článok

 3. ZUBRO, Tetyana. Implementation of the UN Sustainable Development Goals: the Role and Place of Slovakia. In Contemporary Issues of Sustainable Development : Monograph. - Opole : Publishing House WSZiA, 2019. ISBN 978-83-946765-7-5, s. 390-411 online.
  článok

  článok

 4. Aktuálne otázky politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky politiky (Odborné sympózium: Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu v Slovenskej republike) : VIII. medzinárodná vedecká konferencia a odborné sympózium, 7.-8. marca 2019, (Trenčianske Teplice, Slovensko) : kolektívna monografia. Redaktor: Jaroslav Čársky. 1. vydanie. Trenčín : Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie, Trenčianska univerzita, 2019. [283 s.]. KEGA 003TnUAD-4/2018. ISBN 978-80-8075-861-5.
 5. ACEMOGLU, Daron - ROBINSON, James A. The Narrow Corridor : States, Societies, and the Fate of Liberty. 1st Edition. London : VIKING, 2019. 558 s. ISBN 978-0-241-31431-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. 30 rokov transformácie Slovenska. Recenzenti: Alena Dubcová, Jaroslav Kita, Josef Kunc. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2019. 460 s. VEGA 1/0540/16. ISBN 978-80-223-4859-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ŠKVRNDA, František. Nádej pre Tripolis. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, február 2018, roč. 18, č. 2, s. 44-46.
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František. Tragédia Majdanu. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, január 2018, roč. 18, č. 1, s. 46-47.
  článok

  článok

 9. Rozdělení státu : 25 let České a Slovenské republiky : Václav Klaus, Vladimír Mečiar, Václav Havel, Jan Stráský, Milan Uhde. Publikace č. 40/2018. 1. vydání. Praha : Institut Václava Klause, 2018. 91 s. ISBN 978-80-7542-041-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Republika Československá 1918-1939. Lektorovali: Robert Kvaček, Nancy M. Wingfield. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny (NLN), 2018. 1020 s. ISBN 978-80-7422-643-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]