Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1627  
Vaša otázka: Heslá = "politika zahraničná"
 1. ČECH, Ľubomír. Ambitions and Reality of Turkey’s Central Asia Policy. In Polityčni partiji i vybory. Konferencija. Polityčni partiji i vybory : ukrajinski ta svitovi praktyky. - Ľvov : Lvivski nacionaľny universitet imeni Ivana Franka u Ľvovi, 2023. ISBN 978-617-10-0767-3, s. 277-285.
  článok

  článok

 2. AUGUSTÍN, Michael. Neutrality Claim: Who Wants to Withdraw from NATO in Slovakia? In Polityčni partiji i vybory. Konferencija. Polityčni partiji i vybory : ukrajinski ta svitovi praktyky. - Ľvov : Lvivski nacionaľny universitet imeni Ivana Franka u Ľvovi, 2023. ISBN 978-617-10-0767-3, s. 189-197.
  článok

  článok

 3. Czech Journal of International Relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Institute of International Relations. 3x ročne. ISSN 0323-1844. Dostupné na : https://cjir.iir.cz/index.php/cjir/issue/archive
  Czech Journal of International Relations

  časopis

 4. KRIŠTOFOVÁ, Barbora. Joseph Samuel Nye a koncept moci v medzinárodných vzťahoch: teoretický rámec a príklady z praxe. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 1, s. 18-33.
  článok

  článok

 5. IVANČÍK, Radoslav. Európska bezpečnosť a obrana v ére rastúceho napätia a konkurencie veľmocí. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 13-33.
  článok

  článok

 6. KURUCZ, Milan. Maďarská zahraničná politika a vojna na Ukrajine. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 227-233 online.
  článok

  článok

 7. DANČO, Ján. Dichotómia v iránskom vnútropolitickom systéme: konzervatívne vs. reformné krídlo. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 80-84 online.
  článok

  článok

 8. ČECH, Ľubomír. Kazachstan a jeho miesto v „turkickom svete“ podľa Turecka. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 66-73 online.
  článok

  článok

 9. CHRVALOVÁ, Lujza. Smrtící autonomní zbraňové systémy : Budoucí výzvy týkající se jejich regulace na mezinárodní úrovni. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Obrana a strategie. - Brno : Univerzita obrany, 2022. ISSN 1802-7199, 2022, vol. 22, no. 1, pp. 35-54.
  článok

  článok

 10. JURČÁK, Vojtech - MAREK, Ján. Možný pohľad Ruska na budúcu podobu vojny. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 3, s. 62-86.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.