Výsledky vyhľadávania

 1. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 6x ročne. ISSN 1802-5854. Dostupné na : https://www.vupsv.cz/casopis/
  časopis

  časopis

 2. ŠVÁBOVÁ, Lucia. Kontrafaktuálne hodnotenia dopadov intervencií aktívnej politiky trhu práce : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: Kvantitatívne metódy v ekonómii : študijný odbor: 8 Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 62 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. VETEŠKA, Lukáš. Vplyv inteligentného priemyslu na trh práce a vzdelávanie. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 2, s. 238-246.
  článok

  článok

 4. BLANÁR, František. Absolvent vysokej školy z pohľadu trhu práce na Slovensku. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 1, s. 21-34.
  článok

  článok

 5. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Aktuálne k problematike zamestnanosti, sociálnej sféry a dane z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 5-6, s. 158-190.
  článok

  článok

 6. OECD Skills Outlook 2019 : Thriving in a Digital World. Paris : OECD, 2019. 269 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-outlook-2019_df80bc12-en> ISBN 978-92-64-59272-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Strengthening Active Labour Market Policies in Italy. Paris : OECD, 2019. 185 s. Connecting People with Jobs. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/strengthening-active-labour-market-policies-in-italy_160a3c28-en> ISBN 978-92-64-72118-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Evaluating Latvia's Active Labour Market Policies. Paris : OECD, 2019. 276 s. Connecting People with Jobs. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/evaluating-latvia-s-active-labour-market-policies_6037200a-en> ISBN 978-92-64-40955-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. VRBKA, Jaromír - PETRE LUȚAN, Georgeta Anca. Evaluation of the Effects of Intervention Programs for Unemployed: An Overview of Methods. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019. ISSN 2585-7258, 2019, vol. 13, no. 2, pp. 56-67.
  článok

  článok

 10. Policy Responses to New Forms of Work. Paris : OECD, 2019. 96 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/policy-responses-to-new-forms-of-work_0763f1b7-en> ISBN 978-92-64-46181-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]