Výsledky vyhľadávania

 1. PLEYERS, Geoffrey. Plaidoyer pro globální sociologii v době koronaviru. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 3, s. 2-3.
  článok

  článok

 2. BELLOVÁ, Jana - OLEXOVÁ, Cecília. Economic Incentives in Public Health Policy. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2020. ISSN 2585-8785, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 51-62 online. APVV-16-0160.
  článok

  článok

 3. COSTA-FONT, Joan - TURATI, Gilberto - BATINTI, Alberto. The Political Economy of Health and Healthcare : The Rise of the Patient Citizen. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 222 s. ISBN 978-1-108-46825-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Rekondičné pobyty a rehabilitácie zamestnancov v súvislosti so zaradením do rizikových kategórií. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 14-15, s. 147-155.
  článok

  článok

 5. KOPECKÁ, Lucie. Posouzení stavu zdraví a nerovnost ve stavu zdraví populace v zemích EU-28. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 3, s. 28-40.
  článok

  článok

 6. Addressing Problematic Opioid Use in OECD Countries. Paris : OECD, 2019. 74 s. OECD Health Policy Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/addressing-problematic-opioid-use-in-oecd-countries_a18286f0-en> ISBN 978-92-64-47426-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - MEGYESIOVÁ, Silvia. Marketing ako nástroj podpory starostlivosti o zdravie. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 302-312 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 8. LIESKOVSKÁ, Vanda. Zdravotné poisťovne a politika zdravia. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 69-74. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 9. POBUDOVÁ, Daniela. Health Care Models and Their Effectiveness. In ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. International Scientific Conference. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY : Economic and Social Challenges. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. ISBN 978-80-87291-25-2. ISSN 2571-1776; e-ISSN 2694-796X, pp. 455-468 online. VEGA 1/0431/16.
  článok

  článok

 10. ZHANG, Wei-Bin. Economic Growth and Health Dynamics with Government Subsidies for Healthcare. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 3, s. 3-23.
  článok

  článok