Výsledky vyhľadávania

 1. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ; Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 4x ročne. ISSN 1335-2741. Dostupné na : http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/
  časopis

  časopis


 2. Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd : recenzirujemyj žurnal dlja obščestvennych i gumanitarnych nauk. - Spracovaný v EKO-INDEX. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií. iná periodicita. ISSN 1214-4967. Dostupné na : https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/
  časopis

  časopis


 3. Středoevropské politické studie : recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 3x ročne s jedným dvojčíslom. Dostupné na : <https://journals.muni.cz/cepsr> ISSN 1212-7817.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 4. Slovak journal of political sciences. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave. 4x ročne. ISSN 1338-3140. Dostupné na : http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=54
  časopis

  časopis


 5. Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ústav politických vied SAV. 2x ročne. ISSN 1337-8163. Dostupné na : http://www.upv.sav.sk/index.php?ID=132
  časopis

  časopis


 6. FUTÓ, Gilbert et al. Politológia [elektronický zdroj]. Recenzenti: Karol Janas, Rastislav Kazanský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [74 s., 6,34 AH]. ISBN 978-80-225-4417-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. BÍLEK, Jaroslav. Autoritářské represivní strategie a volební soutěživost. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 4, s. 343-368.
  článok

  článok


 8. VAŠÁTKOVÁ, Daniela. Teoretická východiska politického brandingu: představení modelu voliče orientovaného na hodnotu značky a jeho metodologické ukotvení. In Středoevropské politické studie : recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017. ISSN 1212-7817, 2017, roč. 19, č. 2, s. 164-188.
  článok

  článok


 9. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Editor: Radoslav Štefančík ; recenzenti/reviewers: Richard Repka, Robert Ištok. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 591 s. [32,55 AH]. VEGA 1/0347/15. ISBN 978-80-225-4424-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. TICHÁ, Michaela - DLOUHÝ, Martin. Vícekriteriální model formování koalic. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 4, s. 15-31.
  článok

  článok