Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 312  
Vaša otázka: Heslá = "politológia"
 1. ORBAN, Emanuel. Aktuálne problémy cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 53-63 online.
  článok

  článok

 2. ADAMCOVÁ, Silvia. Political Language and its Importance in Contemporary German. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VII.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VII. : zborník príspevkov zo 7. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4987-5. ISSN 2729-8981, pp. 13-20.
  článok

  článok

 3. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VII.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VII. (ed.): Radoslav Štefančík ; recenzenti/ Reviewers: Ján Liďák, Ildikó Némethová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 415 s. [26,14 AH]. ISBN 978-80-225-4987-5. ISSN 2729-8981.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii. Vedecký workshop. Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii: vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č.1/0427/20 : zborník z workshopu. Recenzenti: Martina Kuncová, Miroslava Jánošová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2022. 38 s. VEGA 1/0427/20. ISBN 978-80-974443-4-1.
 5. KAPIDŽIĆ, Damir - JANUŠAUSKIENĖ, Diana - CSÁNYI, Peter. Diverging or Converging Trajectories? Assessing Differences in the Internationalisation of Political Science Within Central and Eastern Europe. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In European Political Science. - Basingstoke : Palgrave Macmillan. ISSN 1682-0983, 2022, vol. 21, no. 4, pp. [1-16] online.
  článok

  článok

 6. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Prejavy etnopluralizmu v komunikačných stratégiách slovenskej krajnej pravice. In Medzi právnym štátom a bezprávím : kam kráčaš demokracia. - Košice : ŠafárikPress, 2022. ISBN 978-80-57-4-0159-9, s. 101-110. VEGA 1/0344/20, VEGA 1/0452/21.
  článok

  článok

 7. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Banská Bystrica : Belianum. 4x ročne. ISSN 1335-2741. Dostupné na : http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/
  Politické vedy

  časopis

 8. Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Ústav politických vied SAV. 2x ročne. ISSN 1337-8163. Dostupné na : http://www.sps.sav.sk/
  Studia Politica Slovaca

  časopis

 9. Slovak Journal of Political Sciences [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps> ISSN 1335-9096.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 10. Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.vsdanubius.sk/Veda/Forum-cudzich-jazykov-politologie-a-medzinarodnych-vztahov> ISSN 2454-0145.
  Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov

  elektronický časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.