Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Nedokončená výroba, polotovary a výrobky a ich účtovanie v sústave podvojného účtovníctva spôsobom B v roku 2019. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. jún 2019, roč. 16, č. 12, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Nedokončená výroba, polotovary a výrobky a ich účtovanie v sústave podvojného účtovníctva spôsobom A v roku 2019. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 31. máj 2019, roč. 16, č. 10, s. 2-4.
  článok

  článok

 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby a výrobkov spôsobom B v sústave podvojného účtovníctva v roku 2016. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 28. júl 2016, roč. 13, č. 14, s. 2-6.
  článok

  článok

 4. PAKŠIOVÁ, Renáta. Oceňovanie a účtovanie nedokončenej výroby a polotovarov vlastnej výroby spôsobom A v sústave podvojného účtovníctva v roku 2016. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 30. jún 2016, roč. 13, č. 12, s. 2-5.
  článok

  článok

 5. FILIN, Juraj. Štát nebráni slovenské potravinárstvo tak, ako by mal. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2012. ISSN 1337-9798, roč. 4, č. September/Október 2012), s. 29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0159914/gw09_2012_sept-okt.pdf>
  článok

  článok

 6. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie polotovarov vlastnej výroby (spôsob A a spôsob B). In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 2. december 2011, č. 24, s. 7-10.
  článok

  článok

 7. MARUŠKOVÁ, Jaroslava. Convenience produkty. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2009. ISSN 1337-0545, 2009, roč. 3, č. 6, s. 38-42.
  článok

  článok

 8. KOŠŤÁL, Daniel. Možnosti nie sú vyčerpané. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2003. ISSN 1335-2008, roč. 8, č. apríl 2003, s. 72-76.
  článok

  článok

 9. KALETOVÁ, Viera. Zásoby. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2003. ISSN 1335-0897, 2003, č. 8, s. 74-114.
  článok

  článok

 10. KREMSKÝ, Peter. Medea Broker žije z exportu drevárskych produktov. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2002. ISSN 1335-0684, 28. augusta 2002, roč. 12, č. 35.
  článok

  článok