Výsledky vyhľadávania

 1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Poslanci obecného zastupiteľstva a dohody o prácach mimo pracovného pomeru. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 12, s. 10-15.
  článok

  článok

 2. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Čiastočný pracovný úväzok. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 6, s. 43-46.
  článok

  článok

 3. DANĚK, Antonín. Rekodifikace soukromého práva - změny zákoníku práce a jejich dopady v oblasti zdravotního pojištení. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2014. ISSN 0139-5661, Červenec 2014, č. 7, s. 36-37.
  článok

  článok

 4. ŠVEC, Marek. Kultúra sveta práce : závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2012. 122 s. ISBN 978-80-89149-23-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. RYBÁROVÁ, Mária - VOJNÁROVÁ, Anna - MAČUHA, Miroslav. Komentár k Zákonníku práce. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2005. ISSN 1335-9568, 2005, roč. 12, č. 6, s. 139-148.
  článok

  článok

 6. MACKOVÁ, Zuzana. Vymeriavaci základ SZČO od 1. júla 2003 a odvody do fondov. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2003. ISSN 1335-9568, 2003, roč. 10, č. 15, s. 68-87.
  článok

  článok

 7. Novela Zákonníka práce prinesie zmeny v pracovnom práve. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2001. ISSN 1335-4701, 30. novembra -2. decembra 2001, roč. 9, č. 232, s. 19.
  článok

  článok

 8. JANIČOVÁ, Eva. Výkon inej zárobkovej činnosti v pracovnom práve a zákaz konkurencie v obchodnom práve. In Právny obzor : Teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1998, roč. 81, č. 4, s. 378-385.
  článok

  článok

 9. VRŠATECKÁ, J. Za a proti dohode. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1997. ISSN 1335-4701, 27. júna 1997, roč. 5, č. 122, s. 15.
  článok

  článok

 10. RYBÁROVÁ, Mária. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. In Mzdy a financie, 1995, č. 5, s. 35-38.
  článok

  článok