Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKOBLA, Daniel - CSOMOR, Gábor - FILADELFIOVÁ, Jarmila. Dopady zmien v poskytovaní aktivačného príspevku a príspevku na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi. In Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 1338-3590, 2018, vol. 10, no. 1, s. 46-64.
  článok

  článok


 2. MATULKOVÁ, Mariana. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 71-74.
  článok

  článok


 3. TICHÝ, Miroslav. Zvýšenie príspevkov na kompenzáciu ŤZP. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 11-12, s. 42-44.
  článok

  článok


 4. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Sociálne dávky. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 1, s. 128-139.
  článok

  článok


 5. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Sociálny fond - tvorba, použitie, účtovanie, zdaňovanie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 8, s. 146-168.
  článok

  článok


 6. Zákony III/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : zákon o zdravotnom poistení : zákon o sociálnom poistení : zákon o pomoci v hmotnej núdzi : zákon o dôchodkovom sporení : zákon o životnom minime : zákon o sociálnych službách : zákon o rodine : zákon o náhradnom výživnom. Žilina : Poradca, 2018. 592 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. Care Needed : Improving the Lives of People with Dementia. Paris : OECD, 2018. 157 s. OECD Health Policy Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/care-needed_9789264085107-en> ISBN 978-92-64-08509-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. HAJKO, Jozef. Slovensko potrebuje nový model spolužitia s Rómami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 10-13.
  článok

  článok


 9. Back to work: New Zealand : improving the re-employment prospects of displaced workers. Paris : OECD, 2017. 109 s. Back to work. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/back-to-work-new-zealand_9789264264434-en> ISBN 978-92-64-26442-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Investing in Youth: Japan. Paris : OECD, 2017. 186 s. Investing in Youth. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-youth-japan_9789264275898-en> ISBN 978-92-64-27588-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]