Výsledky vyhľadávania

 1. COLLINS, Sean M. et al. Attainment of Equilibrium via Marshallian Path Adjustment: Queueing and Buyer Determinism. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Games and Economic Behavior. - Orlando : Academic Press. ISSN 0899-8256, 2021, vol. 125, no. 1, pp. 94-106 online.
  článok

  článok

 2. KAZDOVÁ, Alena. Nové profese v e-commerce. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2021. ISSN 1212-690X, 2021, č. 2, s.12-13.
  článok

  článok

 3. MUCHOVÁ, Eva - DARMO, Ľubomír - LEŠKO, Peter. Základy ekonómie. Recenzenti: Ján Lisý, Dušan Stanek. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. [277 s.] [13,85 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-7676-134-6.
 4. ROZSA, Zoltan - MACHOVÁ, Veronika. Factors Affecting Job Announcement Competitiveness on Job Listing Websites. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 4, s. 109-126.
  článok

  článok

 5. KOSTKOVÁ, Miroslava - PELLEŠOVÁ, Pavlína. Trendy a inovace služeb hotelnictví a gastronomie Moravskoslezského kraje. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2020. ISSN 0139-8660, 2020, roč. 53, č. 4, s. 190-199.
  článok

  článok

 6. TKÁČ, Juraj - SLOBODNÍKOVÁ, Miriam. Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 1077 s. ISBN 978-80-571-0207-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MICHŇOVÁ, Mária - TILL, Juraj. The Universal Basic Income and Its Alternatives. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 142-147.
  článok

  článok

 8. Výroba spadla, obchod sa drží. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 4, s. 26-27.
  článok

  článok

 9. BLECHOVÁ, Eva. Walmart chce vítězit všude. V Číně také. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 7-8, s. 28-31.
  článok

  článok

 10. MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Demografický faktor ako zmierňovač aj posilňovač problémov na trhu práce : ....alebo prečo koronakríza zatiaľ nemusela znamenať výrazný rast miery nezamestnanosti. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 3-5 online.
  článok

  článok