Výsledky vyhľadávania

 1. International VAT/GST guidelines. Paris : OECD, 2017. 112 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/international-vat-gst-guidelines_9789264271401-en> ISBN 978-92-64-27204-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. GOGA, Marián. Analýza mejatkových efektov podľa Keynesa. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4392-7, s. 67-74 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 3. Financial incentives for steering education and training. Paris : OECD, 2017. 126 s. Getting skills right. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/financial-incentives-for-steering-education-and-training-acquisition_9789264272415-en> ISBN 978-92-64-27240-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ZENDULKA, Lukáš. Možnosti využitia holistického marketingu v podpore udržateľného rozvoja : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2017. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. NEMCOVÁ, Daniela. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami a nástroje ich prekonávania : dizertačná práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2017. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. BELVONČÍKOVÁ, Eva. Kreatívne odvetvia: Prípadová štúdia vybraného odvetvia v Bratislave : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2017. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana. Dieťa je najnáročnejší hosť. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. leto, s. 26-31.
  článok

  článok


 8. MIŠÍK, Martin. Abeceda zvládania námietok. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 83.
  článok

  článok


 9. MALÁ, Denisa - BENČIKOVÁ, Dana. Selected issues of contemporary logistics. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2017. 141 s. ISBN 978-80-557-1241-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 10. PLESNÍK, Pavol. Valorizácia kultúrneho dedičstva pre tvorbu ponuky v cestovnom ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, 2017, roč. 8, č. mim. číslo, s. 15-21.
  článok

  článok