Výsledky vyhľadávania

 1. MITRINGOVÁ, Jaroslava. Predmet poplatku za rozvoj v roku 2020. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč., č. 2, s. 25-30.
  článok

  článok

 2. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie poplatku za rozvoj podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč., č. 2, s. 30-31.
  článok

  článok

 3. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 10, s. 11-42.
  článok

  článok

 4. VOZKOVÁ, Karolína - TEPLÝ, Petr. An Analysis of Bank Fee and Commission Income in the EU and in the Czech Republic in a Low Interest Rate Environment. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 2, s. [1-8].
  článok

  článok

 5. MITRINGOVÁ, Jaroslava. Sadzba poplatku za rozvoj v roku 2020. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 6, s. 27-30.
  článok

  článok

 6. BUBENÍKOVÁ, Irena. Zavedenie a vyberanie dane z nehnuteľnosti na rok 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 4, s. 41-46.
  článok

  článok

 7. VOZKOVÁ, Karolína. The Impact of Fee Income Share on EU Banks' Performance and Its Implications for Drivers of Banks' Business Model Changes. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 2, s. 226-248.
  článok

  článok

 8. FÜLÖPOVÁ, Jana. Správny poplatok za prihlásenie vozidla. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 7-8, s. 18-24.
  článok

  článok

 9. ANDRLÍK, Břetislav - ZBOROVSKÁ, Lucie. A Model of Vignette for Motor Vehicles in the Czech Republic. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. ISSN 1804-509X, 2020, vol. 11, no. 1, pp. 5-20.
  článok

  článok

 10. ŽÁRSKA, Elena. Nový nástroj pre miestny rozvoj v Slovenskej republike. In 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2020. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-210-9610-3, s. 182-189 online. VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok