Výsledky vyhľadávania

 1. Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Žilina : Poradca podnikateľa. 11x ročne s jedným dvojčíslom. ISSN 1335-7115. Dostupné na : http://www.mzdovecentrum.sk
  časopis

  časopis

 2. BLECHOVÁ, Dana. Hľadáte manažéra do firmy? Zoženie vám ho "lovec hláv". In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 10, s. 54-58.
  článok

  článok

 3. 2015 ,č. 1-11. Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. 12x ročne. ISSN 1335-7115 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. KROŠLÁKOVÁ, Monika - NOVOTOVÁ, Jana. Dynamika personálno-poradenského trhu v Európskej únií a na Slovensku. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 173-181 CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 5. LICHÁ, Klára. Propouštění nemusí ohrozit značku firmy. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 0026-8720, 2014, roč. 49, č. 3, s. 24-25.
  článok

  článok

 6. SLÁVIK, Štefan. Podnikateľské modely v odvetví služieb. In Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3976-0, s. 9-42.
  článok

  článok

 7. 2014 ,č. 1-11. Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. 12x ročne. ISSN 1335-7115 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. ŠÍPOŠOVÁ, Iveta. Networking - kontakty otvárajú dvere. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013, 2013, roč. 5, č. 6-7, s. 64-65.
  článok

  článok

 9. 2013 ,č. 1-11. Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. 11x ročne. ISSN 1335-7115 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2012 ,č. 1-11. Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. 11x ročne. ISSN 1335-7115 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis