Výsledky vyhľadávania

 1. Zákony II/2019 - časť B : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti trestného práva a civilného procesu k 1.1.2019 : trestný zákon : strelné zbrane a strelivo : policajný zbor : správny súdny poriadok : exekučný poriadok : trestný poriadok : súkromná bezpečnosť : ústava SR. Žilina : Poradca, 2019. 720 s. ISBN 978-80-8162-061-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Zákony II/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti trestného práva a civilného procesu : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : správny súdny poriadok : správny poriadok : civilný sporový poriadok : civilný mimosporový poriadok : zákon o policajnom zbore. Žilina : Poradca, 2018. 576 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Zmeny v exekučnom poriadku. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 12, s. 205-212.
  článok

  článok

 4. DIATKA, Samuel. Novela Exekučného poriadku s účinnosťou od 1.4.2017. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 10-11, s. 8-23.
  článok

  článok

 5. HORNÁČEK, Vladimír. Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 12, s. 121-141.
  článok

  článok

 6. Zákony II/2017 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti trestného práva a civilného procesu : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : správny súdny poriadok : správny poriadok : civilný sporový poriadok : civilný mimosporový poriadok : zákon o policajnom zbore. Žilina : Poradca, 2017. 528 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. PŠENKOVÁ, Júlia. Exekúcie - zrážky zo mzdy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 6, s. 23-27.
  článok

  článok

 8. Zákony II/2016 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2016 z oblasti trestného práva a súdnych sporov : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : zákon o policajnom zbore : civilný sporový poriadok : civilný mimosporový poriadok : správny súdny poriadok : správny poriadok. Žilina : Poradca, 2016. 584 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Exekúcia zrážkami zo mzdy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 11, s. 26-30.
  článok

  článok

 10. HRTÁNEK, Ladislav. Postup v daňovom exekučnom konaní. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 4, s. 24-25.
  článok

  článok