Výsledky vyhľadávania

 1. FURTNER, Reinhard et al. Austrian Money Attitudes in International Comparison: A Meta Analysis. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2022, vol. 33, no. 2, pp. 7-22 online.
  článok

  článok

 2. MURA, Ladislav. Position of Female Entrepreneurs: EU and Slovak Conditions. In International Izmir Economics Congress. 5. International Izmir Economics Congress : Congress Book. - Ankara : İksad Publishing House, 2022. ISBN 978-625-7636-17-9, pp. 745-753 online.
  článok

  článok

 3. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Active Ageing Index as a Tool for Country Assessment and Comparison: The Case of the Czech Republic and Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 2, s. 168-185.
  článok

  článok

 4. REPISKÁ, Radka - GRISÁKOVÁ, Nora - ŠTETKA, Peter. Hierarchical Clustering of EU Countries Based on HDI and EPI Index. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 420-430 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 5. JABLONSKÝ, Josef - ČERNÝ, Michal - PEKÁR, Juraj. The Last Dozen of Years of OR Research in Czechia and Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2022, vol. 30, no. 2, pp. 435-447 online. GA ČR 22-19353S.
  článok

  článok

 6. MORVAY, Karol. Ako chceme dobehnúť životnú úroveň na Západe? Dva grafy vás presvedčia, že nie sme na správnej ceste. In Pravda. - Bratislava : OUR MEDIA SR, 2021. ISSN 1335-4051, 20. septembra 2021, roč. 31, č. 216, s. [1-2] online. Dostupné na : <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/601191-ako-chceme-vybudovat-nasu-ekonomiku-jeden-graf-vas-presvedci-ze-takto-ju-urcite-nevybudujeme/>
  článok

  článok

 7. MORVAY, Karol. Pridrahí pracovníci na Slovensku? Hrozba konca lacnej pracovnej sily udrela rýchlejšie, ako sme čakali. In Pravda. - Bratislava : OUR MEDIA SR, 2021. ISSN 1335-4051, 2. septembra 2021, roč. 31, č. 202, s. [1-2] online. Dostupné na : <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/599451-pridrahi-pracovnici-na-slovensku-v-pomere-k-produktivite-uz-ano/>
  článok

  článok

 8. ČIEFOVÁ, Michaela - SZABÓ, Jakub - JANUBOVÁ, Barbora. Zdravotná diplomacia a boj proti COVID-19: Skúsenosť Slovenska a Brazílie. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov 5. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov 5 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. ISBN 978-80-572-0167-0, s. 291-306. I-20-102-00.
  článok

  článok

 9. OLECKÁ, Ivana. The Legislative Framework for the Protection of Children and a Comparison of the Czech, Slovak and Austrian Concepts. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 4, s. 19-29.
  článok

  článok

 10. MERTL, Jan. Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 4, s. 2-11.
  článok

  článok