Výsledky vyhľadávania

 1. MATULKOVÁ, Mariana. Obecné zriadenie po novom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 10, s. 263-280.
  článok

  článok

 2. PUKELSHEIM, Friedrich. Compositional Proportionality Among European Political Parties At European Parliament Elections. In Středoevropské politické studie : recenzovaný on-line časopis. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1212-7817, 2018, roč. 20, č. 1, s. 1-15.
  článok

  článok

 3. MIČUDOVÁ, Tatiana. Poslanci obecného zastupiteľstva a dohody o prácach mimo pracovného pomeru. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 12, s. 10-15.
  článok

  článok

 4. ŽÁRSKA, Elena - VÁMOŠOVÁ, Monika. Selected characteristics effect on municipality council size. In Public economics and administration 2017. International scientific conference. Public economics and administration 2017 : proceedings of the 12th international scientific conference : 12th - 13th september 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4131-1. ISSN 1805-9104, pp. 384-390 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 5. POLÁKOVÁ, Markéta - KOSTELECKÝ, Tomáš. Povolání zvolených poslanců za první republiky a dnes. In Středoevropské politické studie : recenzovaný on-line časopis. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016. ISSN 1212-7817, 2016, roč. 18, č. 1, s. 1-30.
  článok

  článok

 6. RABATINOVÁ, Marcela. Zdaňovanie príjmov vybraných ústavných činiteľov v roku 2015. In Mzdové účtovníctvo a personalistika - portál. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-4740, 15.7.2015, [s. 1-3], [2,94 NS] online. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/zdanovanie-prijmov-vybranych-ustavnych-cinitelov-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_DH0kezE1-LPsPTwVrguwZk/?query=zda%F2ovanie%20pr%EDjmov%20vybran%FDch%20%FAstavn%FDch%20%E8inite%B5ov%20v%20roku%202015&serp=1>
  článok

  článok

 7. ZEMANOVÁ, Štěpánka et al. Malé státy v Evropské unii – taktiky prosazování národních priorit v Radě EU. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISSN 1804-1280, 2014, roč. 19, č. 1, s. 3-18.
  článok

  článok

 8. HORVAT, Matej. Niekoľko poznámok k zániku mandátu poslanca zastupiteľstva. In Slovak Journal of Public Policy and Public Administration SJPPPA. - Trnava : Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISSN 1339-5637, 2014, roč. 1, č. 1, s. 65-74. APVV-0448-10.
  článok

  článok

 9. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Navrhovaná novela zákona o obecnom zriadení znižuje počet poslancov od augusta 2013. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2013. ISSN 1338-5968, 12.4.2013, [s. 1-3], [4,69 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/navrhovana-novela-zakona-o-obecnom-zriadeni-znizuje-pocet-poslancov-od-augusta-2013-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fYdOXKKf-ELm/>
  článok

  článok

 10. How the European Union works : your guide to the EU institutions. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. 39 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/en/how-the-european-union-works-pbNA0113090/> ISBN 978-92-79-29988-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]