Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok

 2. BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - WILLIAMS, Allan M. Terrorism, Migrant Crisis and Attitudes Towards Immigrants from Outside of the European Union. In Population, Space and Place. - London : John Wiley & Sons. ISSN 1544-8444, 2021, vol. 27, no. 4, pp. [1-21] online. VEGA 2/0002/18.
  článok

  článok

 3. FEKIAČOVÁ, Eva. Vplyv vzdelania na hodnotové postoje k reprodukčnému správaniu na Slovensku. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 14-22 online.
  článok

  článok

 4. FURTNER, Reinhard - MOTRO-ILJAZI, Elida - JANČÍKOVÁ, Eva. Money Attitudes Comparison Between Austrian and Albanian Students. In Economic Research Guardian. - Dumbravita : Weissberg SRL. ISSN 2247-8531, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 14-26 online.
  článok

  článok

 5. ŠKVARENINA, Ondrej - HAVLÍK, Vlastimil - DOSTÁLOVÁ, Veronika. Migration, Corruption, and Ideological Centrism. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. ISSN 0049-1225, 2021, roč. 53, č. 3, s. 287-308.
  článok

  článok

 6. FURTNER, Reinhard. Personality Traits and Money Attitudes. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 106-113 online.
  článok

  článok

 7. PETLÁK, Mário. Vyučovačí proces a stres žiakov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 11, s. 25-28.
  článok

  článok

 8. BRACINÍKOVÁ, Veronika - MATUŠÍNSKÁ, Kateřina. Brand Meaning for Consumers From Dissimilar Generations. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-14].
  článok

  článok

 9. FURTNER, Reinhard. Biographical Variables as Predictors for Money Attitudes. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 200-209 online.
  článok

  článok

 10. JANTOVÁ, Martina - ŠTARCHOŇ, Peter. Postoje obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky voči vybraným témam reklamy. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISSN 1338-7944, 2020, roč. 15, č. 2, s. 49-55.
  článok

  článok