Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Analytical Procedures. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 80-86. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 2. VOKOUNOVÁ, Dana. Generácia Y a zdravý životný štýl. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 276-285. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 3. Systems Approaches to Public Sector Challenges : Working with Change. Paris : OECD, 2017. 146 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/systems-approaches-to-public-sector-challenges_9789264279865-en> ISBN 978-92-64-27985-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. MÜLLEROVÁ, Libuše - KRÁLÍČEK, Vladimír. Auditing pro manažery : aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 206 s. ISBN 978-80-7552-768-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. DOMARACKÁ, Denisa - HUNYADY, Katarína. Re-engineering procedures of financial statement audit and risk of material misstatement formed by fraud. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 75-80 online.
  článok

  článok


 6. HUBÍKOVÁ, Olga et al. Pracovní podmínky výkonu sociální práce v rámci agendy příspěvku na péči. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. ISSN 1213-6204, 2015, roč. 15, č. 2, s. 5-24.
  článok

  článok


 7. BATCAR, Petr. Vývoj ekonomického myšlení a manažerských přístupů v oblasti zvyšování výkonnosti. In Business & IT : vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2014. ISSN 1805-3777, 2014, roč. 4, č. 2, s. 89-113.
  článok

  článok


 8. SUDZINOVÁ, Janka - HAŠČÍK, Peter - STRIČÍK, Michal. Súčasné atribúty udržiavania kvality mlieka v aspektoch významu dojenia a získavania mlieka. In Slovenský chov : odborný mesačník pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárov. - Lužianky : Slovenský CHOV, 2013. ISSN 1335-1990, 2013, roč. 18, č. 12, s. 32-33.
  článok

  článok


 9. KUBICA, Milan. Postavenie a postup znalca. In Vybrané problémy znaleckej teórie a praxe v ekonomických znaleckých odboroch : zborník vedeckých statí : 6. Medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 20. 9. 2012. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0576-6, s. 59-64.
  článok

  článok


 10. KLUPÁKOVÁ, Hana. Faktory ovlivňující kariérní management a kariéru v podniku. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2012. ISSN 1801-7118, 2012, roč. 8, č. 3, s. 153-166. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0161661/2012_03_sets.pdf>
  článok

  článok