Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Inovačný potenciál podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 2, s. 111-120.
  článok

  článok

 2. Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries. Paris : OECD, 2018. 91 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/is-the-last-mile-the-longest-economic-gains-from-gender-equality-in-nordic-countries_9789264300040-en> ISBN 978-92-64-30003-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. KRAJŇÁKOVÁ, Emília - BULKO, Patrik. Klastre v kreatívnych odvetviach hospodárstva. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 359-365.
  článok

  článok

 4. MARCIŠ, Matúš. Potenciál cestovného ruchu v slovenských a českých regiónoch. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 1, s. 18-28.
  článok

  článok

 5. HUSÁK, Jakub - HUDEČKOVÁ, Helena. Utilisation of the Natural Potential of Rural Areas for Social Inclusion. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 4, pp. 149-162.
  článok

  článok

 6. Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. Jana Blštáková a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce: Zuzana Skorková, Natália Tarišková. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. 109 s. [5,46 AH]. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-80-7556-035-3.
 7. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Formovanie pracovného potenciálu. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-035-3, s. 72-92. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 8. LEHUTA, Michal. Ekonomika môže naraziť na strop. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. decembra 2017, roč. 27, č. 50-51, s. 104-105.
  článok

  článok

 9. VOLKOV, Sergey. Tourist gaze on the place´s attractiveness: case of Volgograd (Russia). In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 2, s. 105-113.
  článok

  článok

 10. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Inovácie a ich vplyv na transfer duševného vlastníctva. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 587-595 CD-ROM.
  článok

  článok