Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1825  
Vaša otázka: Heslá = "potraviny"
 1. CALVIA, Massimiliano. Beef, Lamb, Pork and Poultry Meat Commodity Prices: Historical Fluctuations and Synchronisation with a Focus on Recent Global Crises. In Agricultural Economics : An international open access peer-reviewed journal published by the Czech Academy of Agricultural Sciences and financed by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2024. ISSN 0139-570X, 2024, vol. 70, no. 1, pp. 24-33.
  článok

  článok

 2. SLOBODNÍKOVÁ, Miriam. Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1339-5963, 2024, roč. 11, č. 2, s. 5-8.
  článok

  článok

 3. KAPITÁN, Peter. Free from stále má kam rásť. In Tovar & Predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 75, (2024.
  článok

  článok

 4. Z Biedronky strach nemáme. In Tovar & Predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 75, (2024.
  článok

  článok

 5. VIDOVÁ, Jarmila. Agricultural Production, Sustainable Food System and Food (non)Waste. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2024, č. 1, s. 48-59 online. VEGA 1/0226/23.
  článok

  článok

 6. MIKŠÍK, Ondřej. Czech Consumers and Online Regional Food Shopping: After Pandemic Changes in Shopping Habits. In Acta academica karviniensia : [recenzovaný vědecký časopis Slezské univerzity v Opavě]. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2024. ISSN 1212-415X, 2024, roč. 24, č. 1, s. 53-63.
  článok

  článok

 7. Preferujeme kvalitné slovenské potraviny. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2024. ISSN 1335-2008, 2024, roč. 29, č. 3, s. 6-11.
  článok

  článok

 8. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - KOSANIĆ, Lenka - GUBÍNIOVÁ, Katarína. Enhancing Sustainability: Evaluating the Deposit Return System for PET Bottles and Aluminium Cans in Slovakia - Insights from Retail Chain Employees and a Food Wholesaler Owner. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 41-48. VEGA 1/0398/22, KEGA 030EU-4/2022.
  článok

  článok

 9. HRUŠOVSKÁ, Dana. The Influence of Perceived Value Factors on Overall Consumer Satisfaction. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 313-319. VEGA 1/0462/23.
  článok

  článok

 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Tourism Focused on Vegans and Vegetarians. In Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2023. ISBN 978-83-67400-60-2, s. 17-32. VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.