Výsledky vyhľadávania

  1. KAPITÁN, Peter. Pandémia nafúkla objemy. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 59, (2021.
    článok

    článok

  2. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Impulz si hľadá cestu späť. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 58, (2021.
    článok

    článok

  3. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Privátne značky sa v kríze hlásia o slovo. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 58, (2021.
    článok

    článok

  4. Reťazec pomáha ľuďom aj prírode. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 3, s. 8-9.
    článok

    článok

  5. Treba zastaviť pandémiu obezity. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 4, s. 25-27.
    článok

    článok

  6. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Pandémia ukázala na výhody práce v obchode. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 7-8, č. 60, (2021.
    článok

    článok

  7. ANDREJOVSKÝ, Pavol - HAJDUOVÁ, Zuzana - LACKO, Roman. Zhodnotenie vybraných dopadov globalizácie na poľnohospodárstvo. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. konferencia. Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, s. 172-180 CD-ROM.
    článok

    článok

  8. Našou prioritou je e-shop. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 57, (2021.
    článok

    článok

  9. IKUDAYISI, Adesola Adebola. The Agrifood System Transformation in Nigeria: Insights From a Household Food Demand Model. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. ISSN 1336-9261, 2021, vol. 24, no. 2, pp. 20-27.
    článok

    článok

  10. KOTÁNYI 1881 oslavuje 140 rokov. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2021. ISSN 1337-0545, 2021, roč. 15, č. jeseň, s. 64-67.
    článok

    článok