Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). Recenzenti: Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková ... [et al.]. 1.vydanie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. online 258 s. VEGA 1/0430/18. ISBN 978-80-8075-837-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Educational Opportunity for All : Overcoming Inequality Throughout the Life Course. Paris : OECD, 2017. 132 s. Educational Research and Innovation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/educational-opportunity-for-all_9789264287457-en> ISBN 978-92-64-28744-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Financial incentives for steering education and training. Paris : OECD, 2017. 126 s. Getting skills right. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/financial-incentives-for-steering-education-and-training-acquisition_9789264272415-en> ISBN 978-92-64-27240-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Getting Skills Right: Good Practice in Adapting to Changing Skill Needs : a Perspective on France, Italy, Spain, South Africa and the United Kingdom. Paris : OECD, 2017. 79 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-good-practice-in-adapting-to-changing-skill-needs_9789264277892-en> ISBN 978-92-64-27788-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Material deprivation and its reflection in the Slovak society. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 16th international scientific conference : 5th – 6th october 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - V. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISBN 978-80-8154-191-9, s. 2014-2021 CD-ROM. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 6. ÁLVAREZ-GALVÁN, José Luis. A skills beyond school review of Costa Rica. Paris : OECD, 2015. 90 s. OECD reviews of vocational education and training. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/a-skills-beyond-school-review-of-costa-rica_9789264233256-en> ISBN 978-92-64-23324-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. FAZEKAS, Mihály - LITJENS, Ineke. A skills beyond school review of the Netherlands. Paris : OECD, 2014. 115 s. OECD reviews of vocational education and training. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/a-skills-beyond-school-review-of-the-netherlands_9789264221840-en> ISBN 978-92-64-22183-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Recruiting immigrant workers: Norway 2014. Paris : OECD, 2014. 175 s. Recruiting immigrant workers. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting-immigrant-workers-norway-2014_9789264226135-en> ISBN 978-92-64-22612-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. PAŽITNÝ, Peter et al. Modernizácia slovenských nemocníc : základné rámce zdravotnej politiky 2014 - 2016. 1. vyd. Bratislava : Health Policy Institute, 2014. 127 s. [6,35 AH]. ISBN 978-80-971193-8-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. ONDROVIČ, Adrián. Konflikt súčasného charakteru individuálnej spotreby s biologickou podstatou života. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-220-2, s. 181-190.
  článok

  článok