Výsledky vyhľadávania

 1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Príspevok na rekreáciu zamestnancov podľa Zákonníka práce a nariadenia GDPR. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 2, s. 7-10.
  článok

  článok

 2. HRVOĽOVÁ, Božena - POLEDNÁKOVÁ, Anna - HARUŠTIAK, Lukáš. Approaches to the Valuation of Money Market Papers. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 141-157. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 3. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Návrhy SNS na podporu turizmu sú podľa expertov populizmom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 7. septembra 2017, roč. 27, č. 36, s. 42-45.
  článok

  článok

 4. MINKOVÁ, Ľuboslava. Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 129-137.
  článok

  článok

 5. HOLUB, Dušan. Právo cenných papierov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Ľubica Horniaková. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 362 s. [20,5 AH]. ISBN 978-80-8168-422-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 6. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Finančné trhy : nástroje a transakcie. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Ľuboš Pavelka. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 664 s. [35,25 AH]. Ekonómia, 583. ISBN 978-80-8168-330-5. [Počet ex. : 24, z toho voľných 17, prezenčne 3]
 7. HRVOĽOVÁ, Božena - BADURA, Peter. Analýza finančných trhov : praktikum. Recenzovali: Anna Polednáková, Jana Marková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 195 s. [8,36 AH]. VEGA 1/0042/13. ISBN 978-80-225-3917-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. HOLUB, Dušan. Právo cenných papierov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Ľubica Horniaková. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 197 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-8078-562-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. NINÁČOVÁ, Valéria. Rozpočtový deficit a štátne pokladničné poukážky. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, december 2012, roč. 8, č. 2, s. 139-147. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191571/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_12.pdf>
  článok

  článok

 10. RABATINOVÁ, Marcela. DPH a stravné lístky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 3, s. 62.
  článok

  článok