Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Vladimír - VIKUKELOVÁ, Viera - ŠIATKOVSKÝ, Juraj. Klimatická zmena vo vzťahu k vode. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 3-4, s. 5-7.
  článok

  článok

 2. LEŠKOVÁ, Danica. Povodňové situácie v roku 2019 na Slovensku. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 3-4, s. 25-31.
  článok

  článok

 3. JURÍK, Ľuboš. Sucho v krajine a vodné stavby. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 7-8, s. 5-7.
  článok

  článok

 4. MIŠÍK, Martin. Ako sa pripraviť na očakávané zvýšenie povodňových prietokov Dunaja v budúcnosti. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 7-8, s. 8-12.
  článok

  článok

 5. MIŠÍK, Martin - KUČERA, Marián - HUDEKOVÁ, Zuzana. Modelová analýza odtoku dažďovej vody ako podklad na manažment sídlisk odolných proti klimatickým zmenám. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 7-8, s. 13-17.
  článok

  článok

 6. PASEKA, Stanislav. Stanovení retenčního prostoru nádrže v podmínkách nejistot. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 11-12, s. 28-35.
  článok

  článok

 7. Applying the OECD Principles on Water Governance to Floods : A Checklist for Action. Paris : OECD, 2019. 137 s. OECD Studies on Water. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/applying-the-oecd-principles-on-water-governance-to-floods_d5098392-en> ISBN 978-92-64-53045-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. LÁSZLÓ, Erika. The Role and Importance of Environmental Administration in the Protection Against Environmental Damages. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2019. ISSN 1335-7182, 2019, roč. 20, č. 2, s. 83-92.
  článok

  článok

 9. KRÁTKA, Zuzana. Modelovanie katastrofických rizík. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 41-46 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. LITOMERICKÝ, Juraj - MASÁR, Dušan. Globálne otepľovanie ako rizikový faktor bezpečnosti v euroatlantickom priestore. In Bezpečná společnost 2018. Mezinárodní kolokvium. Bezpečná společnost 2018 : sborník příspěvků, mezinárodní kolokvium, České Budějovice, 28. – 29. listopadu 2018. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. ISBN 978-80-7556-038-4. ISSN 2533-6223, s. 48-53 online.
  článok

  článok