Výsledky vyhľadávania

 1. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Nelegálna práca - novela zákona. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 3-4, s. 60-61.
  článok

  článok


 2. BORÁKOVÁ, Lucia. Inšpekcia práce a jej činnosť. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 5, s. 39-41.
  článok

  článok


 3. ŠAGÁTOVÁ, Slávka - DUBCOVÁ, Gabriela. Šedá ekonomika ako rizikový faktor diagnostiky podnikových procesov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 1007-1014 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 4. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Dôsledky nelegálneho zamestnávania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 9, s. 46-48.
  článok

  článok


 5. BUČEK, Jakub. Determinants of the shadow economy in the Czech regions: a region-level study. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 3, pp. 315–329.
  článok

  článok


 6. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 12, s. 53-56.
  článok

  článok


 7. TREĽOVÁ, Silvia. Legislatívna úprava nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 1, s. 135-146.
  článok

  článok


 8. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 65-68.
  článok

  článok


 9. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Vplyv faktorov šedej ekonomiky na podnik a realizáciu podnikových činností. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok


 10. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. The Consequences of business activities implementation in the grey economy zone. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 1006-1014 CD-ROM. VEGA 1/0844/15 (100%).
  článok

  článok