Výsledky vyhľadávania

 1. BUBENÍKOVÁ, Irena. Práva k nehnuteľnostiam, ktoré sa zdaňujú a ich zápis v katastri. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 9, s. 29-34.
  článok

  článok

 2. KOLEMBUS, Anton. Nehmotný majetok – oceniteľné práva – účtovanie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 10, s. 36-40.
  článok

  článok

 3. MIKUŠOVÁ, Jana. Zamestnanecké dielo – právna úprava a aplikačná prax. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 4, s. 6-11.
  článok

  článok

 4. ŠTÍPEK, Vladimír. Experimental Use of a Market-Based Approach to the Efficient Allocation of Resources Within the Government Budget. In Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0572-3043, 2019, roč. 27, č. 3-4, s. 3-16.
  článok

  článok

 5. HOLUB, Dušan - NÉMETHOVÁ, Ildikó. Theoretical and legal reflection on securities dispositions. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 31, s. 353-361.
  článok

  článok

 6. REJMONT, Vladimír. Relativní majetková práva (závazky) podle nového občanského zákoníku - Pokračování výkladu. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2014. ISSN 0139-5661, Červen 2014, č. 6, s. 48-52.
  článok

  článok

 7. REJMONT, Vladimír. Relativní majetková práva (závazky) podle nového občanského zákoníku - Úvod. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2014. ISSN 0139-5661, Květen 2014, č. 5, s. 32-35.
  článok

  článok

 8. JOUZA, Ladislav. Rodina a zaměstnání. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2014. ISSN 0139-5661, Únor 2014, č. 2, s. 46-48.
  článok

  článok

 9. ŠKREKO, Anton. Systém práva duševného vlastníctva v kontexte rekodifikácie súkromného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. ISSN 0032-6984, 2010, roč. 93, č. 3, s. 230-244.
  článok

  článok

 10. PETER, Martin. O čom hovoria princípy správy a riadenia spoločnosti. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2009. ISSN 1335-5813, Zima 2009, roč. 9, č. 4, s. 89-92.
  článok

  článok