Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 169  
Vaša otázka: Heslá = "právo priemyselné"
 1. SURMOVÁ, Soňa. Všeobecne známe známky v rozhodovacej praxi v rámci EÚ. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2022. ISSN 1339-5564, 2022, roč. 26, č. 1-2, s. 30-37.
  článok

  článok

 2. RYBNIKÁR, Samuel. Kombinovaná ochranná známka v súdnej praxi – nie je „fabrika“ ako „fabrika“. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2022. ISSN 1339-5564, 2022, roč. 26, č. 1-2, s. 44-48.
  článok

  článok

 3. BRNOVÁ, Miroslava. Softvér z hľadiska dane z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 7-8, s. 68-73.
  článok

  článok

 4. ADLEROVÁ, Eva. Obranné a sériové ochranné známky v zemích anglo-americké a smíšené právní tradice. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 3-4, s. 18-24.
  článok

  článok

 5. STEC, Andrej. Niekoľko postrehov z praxe vzhľadom na koexistenciu európskeho režimu ochranných známok a režimov na úrovni členských štátov EÚ a Beneluxu. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 3-4, s. 25-34.
  článok

  článok

 6. ONUFRÁK, Alexander. Vznik a vývoj britskej sociálnej politiky. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2021. 238 s. ISBN 978-80-8152-998-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. REŠUTÍKOVÁ, Jana. Prediagnostika priemyselných práv. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 3, s. 25-28. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=12480280275>
  článok

  článok

 8. POLÁČKOVÁ, Hana. Práva duševného vlastníctva a ekonomický rast v meniacich sa hospodárskych podmienkach. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 139-146 CD-ROM. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 9. LAZAR, Ján. Občianske právo hmotné : záväzkové právo : právo duševného vlastníctva. 2. zväzok. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2018. 660 s. ISBN 978-80-89635-35-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. STEC, Andrej. Patenty vo farmaceutickom odvetví: pay for delay – dohodnutá (dobrovoľná) koexistencia medzi patentovanými liečivami a generickými liečivami. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1339-8040, 2017, č. Výber, s. 24-29.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.