Výsledky vyhľadávania

 1. SZABOVÁ, Eva. Trestná zodpovednosť členov obchodných spoločností v kontexte uplatnenia princípu ultima ratio. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 1, s. 56-68.
  článok

  článok

 2. MIČUDOVÁ, Tatiana. Povinnosti zamestnávateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 2-3, s. 82-89.
  článok

  článok

 3. Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 2533-4387. Dostupné na : www.vsfs.cz/pravo
  časopis

  časopis

 4. BANASIK, Katarzyna. Criminalisation of Possession of Narcotics in Poland. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 2, s. 42-71.
  článok

  článok

 5. ZORKOVÁ, Eva. Criminal Enforcement soutěžního práva v České republice. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2021. ISSN 1804-1183, 2021, č. 1, s. 15-20.
  článok

  článok

 6. VRÁBLOVÁ, Miroslava. Koronakríza a jej dopad na kriminalitu v Slovenskej republike. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 1, s. 91-106.
  článok

  článok

 7. SWANOVÁ, Beata - TRAGALOVÁ, Dagmar. Projekt ADR - mediácia civilná časť 1. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 3, s. 118-121.
  článok

  článok

 8. NARODOWSKA, Joanna - DUDA, Maciej. Hate Crimes in Poland - Legal and Criminalogical Perspective. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISSN 1339-7753, 2021, roč. 8, č. 2-3, s. 147-159.
  článok

  článok

 9. BURDA, Eduard. Predmet a rozsah dokazovania insolvenčných trestných činov. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISSN 1339-7753, 2021, roč. 8, č. 2-3, s. 121-133.
  článok

  článok

 10. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 151 s. [7,38 AH]. ISBN 978-80-571-0397-4. [Počet ex. : 15, z toho voľných 13, prezenčne 2]