Výsledky vyhľadávania

 1. HRTÁNEK, Ladislav. Zriaďovanie záložného práva obcou v daňovom konaní. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 7-8, s. 5-8.
  článok

  článok

 2. HOLUB, Dušan. Pojem, vznik a zánik záložného práva. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 2, s. 189-199 online.
  článok

  článok

 3. KLABNÍKOVÁ, Klára. Vysporiadanie daňového nedoplatku v roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 6, s. 38-42.
  článok

  článok

 4. DOLOBÁČ, Marcel. Zabezpečenie práv a povinností v slovenskom pracovnom práve. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. ISSN 1339-5467, 2018, roč. 6, č. 1, s. 106-120.
  článok

  článok

 5. KUBICA, Milan et al. Realitné maklérstvo : manažment nehnuteľností. Recenzenti: Helena Majdúchová, Danica Končeková. 1. vydanie. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 348 s. [14,88 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-89553-54-9. [Počet ex. : 7, z toho voľných 4, prezenčne 3]
 6. Možnosti a výhody záložného práva v podnikaní. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 16-17.
  článok

  článok

 7. HRTÁNEK, Ladislav. Proces zriadenia záložného práva v daňovom konaní. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 19-21.
  článok

  článok

 8. CSACH, Kristián. Uspokojenie pohľadávok veriteľom alebo samovykonateľné práva veriteľa. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 12, s. 60-63.
  článok

  článok

 9. STRAKA, Peter. Výkon záložného práva v aplikačnej praxi súdov. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 12, s. 64-65.
  článok

  článok

 10. ZLOCHA, Ľubomír. Záložné právo na podnik ako špecifický predmet záložného práva v právnom poriadku SR. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2014. ISSN 0032-6984, 2014, roč. 97, č. 2, s. 140-153.
  článok

  článok