Výsledky vyhľadávania

 1. HALUZA, Ivan. Neplatič tu môže byť zasa pánom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. novembra 2017, roč. 27, č. 46, s. 36-39.
  článok

  článok


 2. Hitotsubashi journal of law and politics. Tokyo : Hitotsubashi University. 1x ročne. ISSN 0073-2796
  časopis

  časopis


 3. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development. International scientific conference. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development : conference proceedings : 3rd international scientific conference : Belgrade, Serbia, june 8, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Podgorica : Faculty of Business Studies of Mediterranean University ; Sofia : University of National and World Economy ; Celje : Faculty of Commercial and Business Studies ; Belgrade : Faculty of Applied Management, Economics and Finance : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. online [xx, 675 s.]. ISBN 978-86-80194-07-3.
  ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development

  elektronická kniha


 4. KLIMKO, Patrik - ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Intellectual property protection and Olympic games. In Economic and social development : the legal challenges of modern world. International scientific conference. Economic and social development : book of proceedings : 22nd International scientific conference on economic and social development - “The legal challenges of modern world” : Split, 29-30 june 2017 [elektronický zdroj]. - Varazdin ; Split ; Sarajevo ; Koprivnica ; Warsaw : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Faculty of Law, University of Split : Faculty of Law, University of Sarajevo : University North : Faculty of Management University of Warsaw, 2017. ISSN 1849-7535, s. 832-837 online.
  článok

  článok


 5. EU Law journal. Bratislava : IRIS. 2x ročne. ISSN 2453-7098. Dostupné na : http://www.eulawjournal.eu
  časopis

  časopis


 6. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Účasť poslucháčov doktorandského štúdia v študijnom odbore právo na zahraničných študentských mobilitách ako nástroj na zabezpečenie úspešného uplatnenia na saturovanom trhu práce? In Doktorandské štúdium - súčasný stav a perspektívy II. : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1836-7, s. 74-81 online.
  článok

  článok


 7. STUDIA IURIDICA Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný v ERIH Plus. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, cop. 2013. 2x ročne. Dostupné na : <http://sic.pravo.upjs.sk/index.html> ISSN 1339-3995.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 8. ZUBRO, Tetyana. Politická transformácia v postsovietskych krajinách. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 351-355 online.
  článok

  článok


 9. PETRÍKOVÁ, Lucia. Pracovný čas podľa práva EÚ a SR. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 6, s. 69-71.
  článok

  článok


 10. Changing the world: challenges, opportunities and responsibilities. International conference on social sciences and humanities. Changing the world: challenges, opportunities and responsibilities : book of abstracts : [2nd] international conference on social sciences and humanities : 12-14 may 2017, Skopje, Macedonia [elektronický zdroj]. 1st ed. Skopje : International Balkan University, 2017. online [127 s.]. ISBN 978-608-65137-6-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha