Výsledky vyhľadávania

 1. LONDÁK, Ján. Kontrolná prémia a diskont za minoritu pri ohodnotení verejne neobchodovateľných podnikov v regióne strednej a východnej Európy. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 329-341 online.
  článok

  článok

 2. Opäť ťažký rok pre stavebné sporenie. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 11, s. 44-45.
  článok

  článok

 3. STREŽO, Marek. Modelling Non-Life Insurance Price Using Generalized Linear Models. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 492-501 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. HORÁKOVÁ, Galina - SLANINKA, František. Optimal Reinsurance of Very Large Losses Using the Semi-Variance. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks (Part I.) : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 171-178 online.
  článok

  článok

 5. DLUHOŠ, Martin. Simulácie rôznych typov cenovej prémie nehnuteľností a ich vplyvy na odhady parametrov logaritmicko-lineárneho ekonometrického modelu. In RELIK 2017: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2017: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků ; 10. ročník mezinárodní vědecké konference, 9.-10. listopadu 2017, (Praha, Česká republika). - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, s. 100-111 online.
  článok

  článok

 6. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Zamestnanecká prémia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 1, s. 38-40.
  článok

  článok

 7. ORAVCOVÁ, Martina. Životné minimum a daň z príjmov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1335-1508, 2015, roč. 20, č. 12-13, s. 64-72.
  článok

  článok

 8. RABATINOVÁ, Marcela. Zamestnanecká prémia v roku 2014. In Mzdové účtovníctvo a personalistika - portál. - Bratislava : Dashöfer Holding a Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-4740, 7.7.2014, [s. 1-3], [3,06 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/zamestnanecka-premia-v-roku-2014-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_OhgQ1YSSAmS/?query=zamestnaneck%E1+pr%E9mia+v+roku+2014&serp=1>
  článok

  článok

 9. ŠKRINIAR, Pavel. Čím skôr tým lepšie. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2014. ISSN 1339-2220, Február 2014, roč. 3, č. 1, s. 17.
  článok

  článok

 10. BOBOVNÍK, Daniel. Demographic determinants of the insurance market in the Visegrad group countries. - Registrovaný: Web of Science. In Political sciences, law, finance, economics and tourism. International multidisciplinary scientific conferences. Political sciences, law, finance, economics and tourism : SGEM International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts : conference proceedings : 1-10 September 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-26-1. ISSN 2367-5659, pp. 185-192.
  článok

  článok