Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 68  
Vaša otázka: Heslá = "príjmy osobné"
 1. VČELÍK, Andrej. Is Housing for Everyone? Comparative Analysis of Selected Regions in Slovakia. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 506-518.
  článok

  článok

 2. CINGELOVÁ, Zuzana. Zmeny pri poskytovaní príspevkov pre osoby s ŤZP od júla 2021. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 10-11, s. 9-11.
  článok

  článok

 3. MOLITORIS, Peter. Opatrenia v oblasti vlastných príjmov ako nástroj kompenzácie negatívnych dopadov pandémie COVID 19 na obyvateľov krajských miest v podmienkach SR. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2021. ISSN 1335-7182, 2021, roč. 22, č. 2, s. 55-67.
  článok

  článok

 4. GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Poor Support for Poor People? Assessing the Impacts of Improving Adequacy in Minimum Income Scheme in Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 3, s. 246-267.
  článok

  článok

 5. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Comparison of Income Poverty and Social Exclusion in the EU in 2008 and 2016. - Registrovaný: Web of Science. In The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. International Conference. The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings : May 8-11, 2018, Zakopane, Poland. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. ISBN 978-83-65907-20-2, p. 473-482. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 6. TKÁČ, Miroslav. Determinanty výšky individuálnych pracovných príjmov zamestnancov v Slovenskej republike. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 456-464 CD-ROM. VEGA 1/0216/14. 1/0216/14, VEGA, Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitualizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy.
  článok

  článok

 7. RADIČOVÁ, Iveta - NAVRÁTILOVÁ, Ľubica. Vývoj riešenia hmotnej núdze medzi rokmi 2004 až 2014. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. 174 s. ISBN 978-80-7144-230-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. GUZI, Martin. An Empirical Analysis of Welfare Dependence in the Czech Republic. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920, 2014, roč. 64, č. 5, pp. 407-431.
  článok

  článok

 9. Taxing wages 2011-2012 : special feature: average personal income tax rate and tax wedge progression in OECD countries. Paris : OECD, 2013. 576 s. ISBN 978-92-64-19334-5. ISSN 1995-3844. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. RŮŽIČKOVÁ, Kamila. Application of income valuation methods: value spread vs. net income. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. ISSN 1212-3951, 2013, roč. 16, č. 4, s. 239-244.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.