Výsledky vyhľadávania

 1. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Príjmy oslobodené od dane z príjmov FO. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 1, s. 162-197.
  článok

  článok

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Špecifikácia oprávnených žiadateľov „pomoci de minimis“ a spôsob výpočtu v príkladoch. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. máj 2021, roč. 18, č. 5, s. 6-9 online.
  článok

  článok

 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Finančný príspevok „pomoc de minimis“ cestovným kanceláriám, reštauračným a ubytovacím zariadeniam, ako aj ďalším vymenovaným činnostiam v cestovnom ruchu. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. máj 2021, roč. 18, č. 5, s. 2-6 online.
  článok

  článok

 4. ŠPIČKA, Jindřich - DERENÍK, Petr. How Opportunity Costs Change the View on the Viability of Farms? Empirical Evidence from the EU. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 2, s. 41-50.
  článok

  článok

 5. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Zmeny pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 3, s. 26-29.
  článok

  článok

 6. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. Globalization Processes and Their Effects on the Household Economy. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 7. CHOCHOLOUŠEK, Michal et al. Agriculture Farms Product Differentiation Assessment in the Czech Republic. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 3, s. 81-89.
  článok

  článok

 8. ANTOŠOVÁ, Irena - HAZUCHOVÁ, Naďa - STÁVKOVÁ, Jana. Income Situation of Agricultural Households of EU Countries. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 4, s. 121-128.
  článok

  článok

 9. VASKOVSKYI, Anton. Analysis of the Status Quo Behavioural Concept During the Global Economic Crisis. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 2, s. 133-155.
  článok

  článok

 10. BELKOVICSOVÁ, Daša. Tax System of Local Governments in the Slovak Republic. In Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky. 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky : 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija = 3. International Scientific and Practical Conference. - Černivci : Černivec'kyj nacionaľnyj universytet, 2021. ISBN 978-617-7611-99-7, s. 24-29.
  článok

  článok