Výsledky vyhľadávania

 1. JANEBOVÁ, Radka. Otázka profesionalizace sociální práce: sen o prestiži by měl být nahrazen závazkem k utlačovaným. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 2, s. 76-93.
  článok

  článok

 2. PUNOVÁ, Monika - DANKOVÁ, Magdaléna. Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 2, s. 19-21.
  článok

  článok

 3. BOUDA, Michal - URBAN, David. Syndrom vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 2, s. 75-89.
  článok

  článok

 4. NEZKUSILOVÁ, Jana - HRICOVÁ, Monika - MESÁROŠOVÁ, Margita. Miera starostlivosti o seba, vnímaného stresu a celkovej pracovnej spokojnosti, ako aj vzťahy medzi nimi u pomáhajúcich pracovníkov poskytujúcich sociálne služby. In Psychologie pro praxi. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2019. ISSN 1803-8670, 2019, roč. 54, č. 1, s. 9-18.
  článok

  článok

 5. GABRIELOVÁ, Jana. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi z pohľadu sociálnych pracovníkov. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 1, s. 23-36.
  článok

  článok

 6. ŠILAROVÁ, Karolína - MICHKOVÁ, Adéla. Participace dítěte na rozhodování a její limity v současné praxi sociální práce. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 184-196.
  článok

  článok

 7. FABIÁN, Petr. Práce sociálního pracovníka v systému sociálně právní ochrany dětí v současnosti. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 236-249.
  článok

  článok

 8. LEVÍNSKÁ, Markéta - BITTNEROVÁ, Dana - DOUBEK, David. Dohled a okraj : rozhodovací procesy. 1. vydání. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. 244 s. ISBN 978-80-7571-008-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce : sborník z [2. ročníku] mezinárodní vědecké konference : 28. duben 2017, Praha [elektronický zdroj]. Recenzovali: Emília Vranková, Ladislav Roman. 1. vydanie. Příbram : Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram, 2017. online [198 s.]. ISBN 978-80-88206-05-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. MERHAUT, Marek. Problematika komunitních služeb jako nedílná součást rozvoje sociální práce. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 6, s. 27-31.
  článok

  článok