Výsledky vyhľadávania

 1. ĎURIAN, Jozef. Horizontálne kariéry : po čom zamestnanci túžia? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 11, s. 12-14.
  článok

  článok

 2. DAŇKOVÁ, Michaela. Prokoukněte své lidi : praktický průvodce řízením. Praha : Grada Publishing, 2016. 136 s. ISBN 978-80-247-5624-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BOCORA, Ján. Publikačné stratégie a ich využitie vo vedeckej činnosti. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 3, s. 140-151. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0164236/MV2012-3.pdf>
  článok

  článok

 4. CHOVANEC, Martin. Relationship between localization of creative occupations and urban amenities in the Slovak Republic. In EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5, s. 271-278. APVV-0101-10.
  článok

  článok

 5. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Postoj slobodných povolaní k spoločensky zodpovednému podnikaniu. In Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku v súčasnej etape ekonomického vývoja : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3259-4, s. 65-73. VEGA 1/0657/10.
  článok

  článok

 6. BUDAY, Jozef - CHOVAN, I. Postavenie výskumníka v podmienkach reštrukturalizácie a rozvoja priemyslu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2006. ISSN 1335-5864, 2006, roč. 17, č. 1, s. 16-19.
  článok

  článok

 7. NÖLLKE, Matthias. Naučte se myslet kreativně : kreativní techniky pro váš úspěch v praxi. Překlad Zuzana Maňasová. Praha : Grada Publishing, 2006. 107 s. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-1519-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. TUMA, Miroslav. Tvorivé modelovanie prichádzajúcej budúcnosti. In Duševné vlastníctvo : časopis pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2004. ISSN 1335-2881, 2004, roč. 8, č. 4, s. 16-27.
  článok

  článok

 9. MACKOVÁ, Zuzana. Slobodné povolania a odvody do fondov. In Personalistika - Mzda - Práca : odborný časopis pre personalistiku, odmeňovanie, pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a pre sociálnu oblasť. - Bratislava : Národný úrad práce, 2003. ISSN 1335-4043, 2003, č. 3, s. 4-13.
  článok

  článok

 10. LUKNIČ, Arnold Steve. Kreatívne metódy v procese riadenia. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa. ISSN 1335-1508, 2003, č. 15, s. 80-90.
  článok

  článok