Výsledky vyhľadávania

 1. KANTORÍK, Juraj - JESNÝ, Martin. Málo vedy - málo vývoja. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Jún 2017, č. 6-7, s. 25-27.
  článok

  článok

 2. NOVÁK, Marcel - POLÁKOVÁ, Zdenka. Európska noc výskumníkov 2014. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 3, s. 170-171.
  článok

  článok

 3. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Discriminatory Factors Related to the University Teachers in the Slovak Republic. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp.175-184 [CD-ROM].
  článok

  článok

 4. KOPKÁŠ, Peter. Akcie Marie Sklodowska Curie v programe Horizont 2020 (2014-2020). In SCOPE : enewsletter o 7. rámcovom programe EÚ. - Bratislava : Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), 2013. ISSN [nemá], 2013, č. 2, s. 19, [1 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.7rp.sk/fileadmin/user_upload/newsletter/SCOPE-II-2013.pdf>
  článok

  článok

 5. KOPKÁŠ, Peter. Akcie Marie Curie - aktuálne výzvy pre špecifický program ľudia. In SCOPE : enewsletter o 7. rámcovom programe EÚ. - Bratislava : Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), 2013. ISSN [nemá], 2013, č. 2, s. 14, [1 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.7rp.sk/fileadmin/user_upload/newsletter/SCOPE-II-2013.pdf>
  článok

  článok

 6. BOCORA, Ján. Publikačné stratégie a ich využitie vo vedeckej činnosti. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 3, s. 140-151. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0164236/MV2012-3.pdf>
  článok

  článok

 7. KORÓNY, Samuel - HRONEC, Štefan. Produkčná analýza úrovne vedy a techniky na verejných vysokých školách za rok 2010. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. ISSN 1335-5864, 2012, roč. 23, č. 1, s. 5-12.
  článok

  článok

 8. KULTAN, Jaroslav. Vzdelávanie novej generácie odborníkov je prioritou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 11, s. 36-37.
  článok

  článok

 9. HOVORKA, Dušan. Veda v spoločnosti 21. storočia. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 4, s. 37-40.
  článok

  článok

 10. PRUDKÝ, Libor - SVATOŠOVÁ, Jitka. Metodologie a strategie řešení výzkumu zahraniční mobility vysokoškolských pracovníků. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2010. ISSN 1210-6658, 2010, roč. 18, č. 1, s. 3-20.
  článok

  článok