Výsledky vyhľadávania

 1. DAŇO, Ferdinand - LESÁKOVÁ, Dagmar. The Role of Environmental Stimuli in Shopping Evaluation and Responses. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 5, s. 465-478. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok


 2. TOMAN, Pavel. DIY logistika roste, nové úkoly jí přináší on-line. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 5, s. 18-20.
  článok

  článok


 3. RAŠEVOVÁ, Kristína. V osvetlení predajne je trendom variabilita a efektívnosť. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 11-12/17, č. 38, (2017.
  článok

  článok


 4. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Zákazníci očakávajú pohodlie a zážitky. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 11-12/17, č. 38, (2017.
  článok

  článok


 5. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - RUŽIČKOVÁ, Mária. Predajné stratégie v maloobchode. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 13-19 online.
  článok

  článok


 6. FAŠIANG, Tomáš - GEŽÍK, Pavel. Using heuristic methods in the process of retail shops placement in the context of marketing communication effect maximisation. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Communication Today : vedecký časopis o masmédiách a marketingovej komunikácii [elektronický zdroj]. - Trnava : Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. ISSN 1338-130X, 2017, roč. 8, č. 2, pp. 42-57 online. VEGA 1/0283/15.
  článok

  článok


 7. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČÍKOVÁ, Katarína - HESKOVÁ, Marie. Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky [elektronický zdroj]. Recenzovali: Mária Dzurová, Jozef Gajdoš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [204 s., 13,18 AH]. VEGA 1/0376/17. ISBN 978-80-225-4452-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. TOMČÍK, Michal. Čo na bločkoch nenájdete. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 3, s. 28-30.
  článok

  článok


 9. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Aká vedúca, taká predajňa. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 5-6/2017, č. 35, s. P10-P13.
  článok

  článok


 10. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Pripravte sa na kontrolu predajne! In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 5-6/2017, č. 35, s. P17-P19.
  článok

  článok