Výsledky vyhľadávania

 1. BILKOVÁ, Kristína. Za nákupom ďaleko: rurálne potravinové púšte na Gemeri. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 1, s. 3-20.
  článok

  článok


 2. TOMČÍK, Michal. Čo na bločkoch nenájdete. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 3, s. 28-30.
  článok

  článok


 3. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Aká vedúca, taká predajňa. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 5-6/2017, č. 35, s. P10-P13.
  článok

  článok


 4. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Pripravte sa na kontrolu predajne! In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 5-6/2017, č. 35, s. P17-P19.
  článok

  článok


 5. RAŠEVOVÁ, Kristína. Efektívne usporiadanie tovaru prináša vyššie tržby. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 5-6/2017, č. 35, s. 42-43.
  článok

  článok


 6. RAŠEVOVÁ, Kristína. Vývoj smeruje k výrazne ľahšej obsluhe. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 7-8/2017, č. 36, s. 46-47.
  článok

  článok


 7. RAŠEVOVÁ, Kristína. V osvetlení predajne je trendom variabilita a efektívnosť. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 11-12/17, č. 38, (2017.
  článok

  článok


 8. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Zákazníci očakávajú pohodlie a zážitky. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 11-12/17, č. 38, (2017.
  článok

  článok


 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČÍKOVÁ, Katarína - HESKOVÁ, Marie. Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky [elektronický zdroj]. Recenzovali: Mária Dzurová, Jozef Gajdoš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [204 s., 13,18 AH]. VEGA 1/0376/17. ISBN 978-80-225-4452-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - RUŽIČKOVÁ, Mária. Predajné stratégie v maloobchode. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 13-19 online.
  článok

  článok