Výsledky vyhľadávania

 1. GEŽÍK, Pavel. Predikcia tvorby radu a optimalizácia počtu otvorených pokladní. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII. Medzinárodný vedecký seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4617-1, s. 35-39 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. Bodujú služby a prehľadnosť. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 2, s. 10.
  článok

  článok

 3. RAŠEVOVÁ, Kristína. Všetky produkty potrebujú servis. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 7-8/19, č. 48, (2019.
  článok

  článok

 4. TOMAN, Pavel. Proměna obchodů tlačí na automatizaci zásobování a sdílení dat. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 7-8, s. 40-42.
  článok

  článok

 5. HASAN, Jamal. E-commerce and its Impact on Retail Stores in Slovakia. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1337-7493, 2019, roč. 12, č. 1, s. 16-23. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 6. RAŠEVOVÁ, Kristína. Atraktívny interiér aj v konkurenčnom boji výhodou. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 11-12/18, č. 44, (2018.
  článok

  článok

 7. Nútia nás porušovať zákony. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 2, s. 8-9.
  článok

  článok

 8. TOMAN, Pavel. DIY logistika roste, nové úkoly jí přináší on-line. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 5, s. 18-20.
  článok

  článok

 9. NOVOTNÝ, Radek. Sportovní omnichannel bez skladů. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, 24, č. 1-2, s. 42-44.
  článok

  článok

 10. DAŇO, Ferdinand - LESÁKOVÁ, Dagmar. The Role of Environmental Stimuli in Shopping Evaluation and Responses. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 5, s. 465-478. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok