Výsledky vyhľadávania

 1. KAPITÁN, Peter. Prírodný dizajn láka ľudí do predajne. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 59, (2021.
  článok

  článok

 2. Chceme využiť hendikep malých predajní. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 58, (2021.
  článok

  článok

 3. KORYTINOVÁ, Kristína. Food Retail From the Perspective of the Young Generation Z. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 4, s. 233-241 online.
  článok

  článok

 4. KAPITÁN, Peter. Obslužný úsek je srdcom predajme. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 11-12, č. 62, (2021.
  článok

  článok

 5. KUDLOVÁ, Zuzana - VAJDOVÁ, Jana - KEMPA, Filip. Tradičný prístup k analýze tržieb na vybranom podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVI. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 22.-24.09.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4916-5, s. 20-25 online.
  článok

  článok

 6. SKÁLA, Zdeněk. Český obchod: uprostred zmeny. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 3-4/20, č. 52, (2020.
  článok

  článok

 7. BÚZIK, Bohumil - ZEMAN, Milan. Hodnoty v regulácii spotrebiteľského správania. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 5, s. 411-431.
  článok

  článok

 8. KUDLOVÁ, Zuzana. Trhovo orientovaná analýza tržieb vybraného podniku. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 47-51 online.
  článok

  článok

 9. TOMAN, Pavel. Lékárenské e-shopy doručí léky až domů. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. 24-25.
  článok

  článok

 10. Nenaštvite ľudí, keď idú platiť. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok