Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Environmental Tax Regulation in Selected Sectors of European Countries. In Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. - Prešov : Bookman, 2018. ISBN 978-80-8165-300-1, pp. 868-874.
  článok

  článok


 2. KOLEMBUS, Anton. Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 1, s. 104-112.
  článok

  článok


 3. FECKOVÁ, Lucia. Softwaring - nástroj prevencie a podpory dobrovoľného plnenia zákonných povinností. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISSN 2533-4387, 2018, roč. 3, č. 2, s. 119-125.
  článok

  článok


 4. The Changing Tax Compliance Environment and the Role of Audit. Paris : OECD, 2017. 92 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-changing-tax-compliance-environment-and-the-role-of-audit_9789264282186-en> ISBN 978-92-64-28216-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Harmful Tax Practices - Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings : Inclusive Framework on BEPS: Action 5. Paris : OECD, 2017. 301 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-practices-peer-review-reports-on-the-exchange-of-information-on-tax-rulings_9789264285675-en> ISBN 978-92-64-28569-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. SUROVÝ, Martin. Daň z príjmu od 1. 1. 2017: najvýznamnejšie zmeny. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 14-15.
  článok

  článok


 7. KLABNÍKOVÁ, Klára. Miestne zisťovanie v súvislosti so správou daní a daňovou kontrolou. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 7-8, s. 16-25.
  článok

  článok


 8. SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela - BENKO, Peter. Eliminácia daňových únikov prostredníctvom inovatívnych prístupov k daňovým subjektom. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-7] online. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 9. ŠUMANOVÁ, Radka - MARCI, Anton. The Future of value added tax in European Union in accordance with size criteria of business entities. In European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4, pp. 365-372 online. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok


 10. SIMONIDESOVÁ, Jana. Daňové aspekty medzinárodných transakcií a medzinárodných daňových únikov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 25 CD-ROM.
  článok

  článok